KARAR:1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1.İş Mahkemesi'nin 2015/486 Esas sayı ve 05/01/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu; mobilya şirketinde takımlama bölümünde işçi olarak çalışan, ortalama 8 yıl meslekte kıdemi olan bir kişinin 2015 yılı temmuz ayı itibariyle alabileceği net ve brüt ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise net 1.500,00TL (BinBeşYüzTürkLirası) olabileceği kanaatimizin ilgili Mahkeme'ye bildirilmesine.08.02.2017/45

KARAR:2 
2017 yılı itibariyle askı durumuna alınan 26.meslek grubu üye listesi görüşülerek listede yer alan firmaların durumu değerlendirildi.08.02.2017/45

KARAR:3
Mobilya Sektöründe uygulamaya geçilen %8 KDV oranının kalıcı olarak uygulanmasıyla ilgili Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne yazı yazılmasına.08.02.2017/45

KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.08.02.2017/45

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.08.02.2017/45
Haber Tarihi : 19/2/2017
Paylaş