Odamız 8.Meslek Komitesi ile gerçekleştirilen ortak toplantıda;

KARAR:1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi'nin 2016/890 Esas sayı ve 11/07/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu; ortalama 18 yıllık mesleki kıdemi bulunan koltuk döşeme ustası olarak çalışan bir kişinin 2016 yılı itibariyle alabileceği net ve brüt ücretin, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı %10 fazlası olabileceği kanaatimizin ilgili Mahkeme'ye bildirilmesine.28.08.2017/52

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.28.08.2017/52

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.28.08.2017/52
Haber Tarihi : 18/10/2017
Paylaş