KARAR:1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi'nin 2017/1190 Esas sayı ve 10/07/2018  tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu; yaklaşık 20 yıl kıdeme sahip  ve koltuk üretim müdürü ve ayrıca sorumlu müdür olarak çalışan bir işçinin 2017 yılı Temmuz ayı itibari ile  alabileceği emsal ücretin, asgari ücret net ve brüt miktarının (Sektörümüzde, ücretlendirme gerekçeleri ve çalışma koşullarının önemine binaen ücretlendirme ölçüleri farklıdır) %30 fazlası olabileceği kanaatimizin ilgili Mahkeme'ye bildirilmesine.14.08.2018.06

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı. 14.08.2018.06

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi. 14.08.2018.06
Haber Tarihi : 3/9/2018
Paylaş