KARAR:1

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi’nin 2019/180 Esas sayı ve 03/09/2019  tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu; yaklaşık 5 yıl kadar sevkiyat bölümünde çalışan orta okul mezunu bir işçinin 2019 yılı ocak ayı tarihi itibariyle alabileceği ortalama aylık miktarının  o tarihteki asgari ücret miktarı olabileceği  kanaatimizin ilgili Mahkeme’ye  bildirilmesine.17.09.2019.23

KARAR:2

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 3. İş Mahkemesi’nin 2019/99 Esas sayı ve 10/09/2019  tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu; mobilya üretiminde şirketinde üretim pazarlama ve maliyet sorumlusu olarak çalışan bir işçinin 2018 yılı ekim ayı tarihi itibariyle alabileceği ortalama aylık miktarının  o tarihteki asgari ücret miktarının %30 fazlası olabileceği  kanaatimizin ilgili Mahkeme’ye  bildirilmesine.17.09.2019.23

KARAR:3

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.17.09.2019.23

KARAR:4

Dilek ve temenniler dinlendi. 17.09.2019.23


Haber Tarihi : 1/10/2019
Paylaş