KARAR:1

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi’nin 2020/103 Esas sayı ve 27/02/2020 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu; Teknik Endüstri Meslek Lisesi mobilya dekorasyon bölümü mezunu yaklaşık 17 yıllık usta vasıflı çalışan bir işçinin 11/03/2020 tarihinde alabileceği ortalama aylık miktarının, aralarında özel bir sözleşme yoksa belirtilen tarihteki yürürlükteki asgari ücret miktarının %35 fazlası olabileceği kanaatimizin ilgili Mahkeme’ye bildirilmesine.17.03.2021.40

KARAR:2

Sektörün ülke genelinde yaşadığı sıkıntıları görüşmek ve fikir alışverişi yapmak için Kayseri Ticaret Odası, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ile eş toplantı yapmak için söz konusu kurumlar ile görüşülmesi ve hepsinin aynı anda katılabileceği bir toplantı düzenlenmesine.17.03.2021.40

KARAR:3

Şehrimizde bulunan Meslek Liselerinin adrese dayalı kayıt yapılmasından sebep mobilya bölümünde kayıtların çok düştüğü sektörün nitelikli eleman bulamasının sebeplerinin başında gelmektedir. Meslek Liselerinin kayıtlarının adrese dayalı zorunluluğunun kaldırılmasını talep ederiz. Şehrimizde  mobilya sektöründe yabancı göçmenlerin çalıştığı ve sektörün şuan yabancı uyruklu göçmenlerin çoğunluğunun oluşturması sebebi ile yabancı uyruklu göçmenlerin SGK’lı bir şekilde çalışabilmesinin önünün açılması gerektiği konusunda Yönetim Kurulumuz tarafından gerekli çalışmaların yapılmasını, yapılan çalışmalar sonucunda 26.Meslek Grubu üyelerimize bilgilendirmeler yapılmasını, konu hakkında mağduriyet yaşayan üyelerimizin önünün açılmasının sağlanmasını talep ederiz.17.03.2021.40

KARAR:4

Toplantıya katılım sağlayan meslek grubu üyelerine Odamız ve Meslek Komitemizin faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı sektör ile ilgili değerlendirmelerde ve fikir alışverişinde bulunuldu. Meslek gurubu üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilen toplantımız hakkında yerel basında haber yapılmasına.17.03.2021.40

KARAR:5

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.17.03.2021.40

KARAR:6

Dilek ve temenniler dinlendi.17.03.2021.40


Haber Tarihi : 4/6/2021
Paylaş