Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Kuzey Marmara Otoyolu Projesi"nin güzergah tespit çalışmaları çerçevesinde; İstanbul Boğazı 3. Karayolu Geçişini de kapsayan projenin bir kısmının ilimiz sınırları içerisinde geçirilmesi planlanmaktadır.

 

Yeni yerleşim bölgesine (Karaman, Camili, Korucuk) çok yakın bir noktadan geçirilmesi planlanan yol güzergahının ilimiz için bir takım sakıncalar doğuracağı endişesi ile Odamızda geniş katılımlı bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda, söz konusu güzergahın, şehrin daha kuzeyine kaydırılması gerektiği yönünde görüşler ifade edildi.     

 

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A.Akgün Altuğ'un moderatörlüğünde yapılan toplantıya İl Genel Meclis Üyeleri, yerel yönetimlerin temsilcileri, meslek odaları ve sivil toplum örgütleri katıldı. Toplantıda; Adapazarı Ziraat Odası Başkanı Hamdi Şenoğlu, Şehir Plancıları Odası Başkanı Özlem İlter Tömekçe, SAÜ Ulaştırma Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Hakan Güler ve Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü Proje Başmühendisi Metin Küçükoğlu  tarafından konu ile ilgili birer sunum yapıldı.

 

Toplantının düzenlenme amacına yönelik olarak açılış konuşması yapan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ proje hakkında kısa bilgiler verdi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun 31 kilometrelik kısmının ilimiz sınırları içerisinden geçtiğini belirten Altuğ, konu ile ilgili dar kapsamlı toplantılar yaptıklarını ve yolun ilimize sağladığı avantajları/dezavantajları belirleyerek bir rapor halinde Sakarya Valiliği'ne Büyükşehir Belediyesine ve Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ilettiklerini belirtti. Söz konusu projenin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kısa bir süre sonra görüşüleceği bilgisini aldıklarını belirten Altuğ, yapılan bu toplantıda oluşacak görüşlerin belediye meclisinin alacağı kararda etkili olacağını ifade etti.

 

Altuğ açıklamalarının devamında; “Adapazarı-İstanbul-Tekirdağ (3.Boğaz Köprüsü) Otoyolu ve Bağlantı yolu konusunda SATSO olarak öncelikle konunun uzmanlarından bilgi alarak, Odamız, SESOB, Muhasebeciler Odası, Ziraat Odası, Borsa, İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Gazeteciler Cemiyeti, SASİAD, SAGİAD, MÜSİAD ve TÜMSİAD temsilcileri ile 02 Eylül Çarşamba günü odamızda bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik.

 

Yeni otoyolun ilimiz sınırları içerisinden geçmesinde bir sıkıntı görülmemekte ancak planlanan güzergahın yeni yerleşim alanlarımız olan Karaman, Camili ve Korucuk'un hemen güneyinden geçmesi nedeniyle mevcut Adapazarı şehir merkezimiz ile yeni yerleşim alanlarımızı ikiye ayıracağından bölgenin gelişimin engelleneceği ortak fikrine varılmıştır.

Toplantıda aldığımız kararları bilgilerinize aktarmak istiyorum.

 

·       Mevcut güzergah 17 Ağustos 1999 depremi sonrası oluşturulan ve şu anda yaklaşık 70.000 kişinin yaşadığı, sürekli artan nüfusu ve konut sayısı ile ilimizin yeni yerleşim birimi olan bölge ile mevcut şehir merkezini ikiye ayırmakta olup bölgenin gelişimini engellemesine,

·       Yolun geçtiği alanlarda çarpık bir yapılaşma oluşmasına (konut+işyeri+sanayi),

·       Verimli tarım arazilerinin heba olmasına,

·       Güzergahtaki ormanlık alanların zarar görmesine,

·       Hava ve gürültü kirliliği nedeniyle yeni yerleşim bölgesinde yaşayan haklın sağlığının bozulmasına,

·       Su havzalarının zarar görmesine ve orta vadede kullanılamaz duruma gelmesine sebep olacaktır.

·       Söz  konusu bu projenin ortak görüşümüz olan ve TEM Otoyolu AKYAZI çıkışı – Osmanbey Köyü – Kumköprü Köyü – Ormanköy – Yağbasan Köyü – Çatalköprü Köyü  – Sukenarı Köyü – Yenidoğan  Köyü – Yeşilyurt Beldesi'nin Kuzeyi – Turnadere Köyü Kuzeyi – Türkbeylikışla Köyü – Rüstemler Köyü – Akgöl Köyü – Harmantepe Köyü – Çaltıcak Köyü – Acıelmalık Köyü Kuzeyi – Kayrancık Köyü – Karaman Mah./Camili Mah./Korucuk Mah. (Yeni Yerleşim Bölgesi) Kuzeyi - Nasuhlar Köyü – Akmeşe Köyü – KOCAELİ güzergahından geçmesi, daha sağlam zemine sahip ve verimsiz topraklardan oluşan şehrimizin “kuzey bölgesinden geçmesi” daha yararlı olacak ve önerilerimizin dikkate alınması halinde yeni otoyol projesi ilimize katkı sağlayacaktır.

 

Aldığımız bu ortak kararları bir deklarasyon haline getirdik ve ertesi gün yani  03 Eylül Perşembe günü heyet olarak hep birlikte Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeki TOÇOĞLU'nu makamında ziyaret ederek tespit ettiğimiz hususları ilettik.

 

Ayrıca bu kararlar Sakarya Valiliği'ne, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ve Karayolları Genel Müdürlüğü'ne resmi yazı ile de bildirilmiştir” diyerek açıklamalarına son verdi.

 

Adapazarı Ziraat Odası Başkanı Hamdi Şenoğlu,  yapmış olduğu sunumda tarımın önemine vurgu yaparak yeni otoyol güzergahının ilimizin bereketli tarım arazilerini heba edeceğini belirtti.

Hamdi Şenoğlu'nun Açıklamaları

3 üncü boğaz köprüsünün bağlantı yolu olan ve şehrimizden de geçmesi planlanan oto yolun geçiş güzergahında bulunan tarım arazilerin durumu hakkında elimizden geldiği kadar bilgi vermeye çalışacağım.

Konuya dünyadaki ilk sermayenin oluşumu ile başlamak istiyorum. İlk sermaye oluşumu : topraktan gelmektedir. İlk insan oğlu doğadan topladıkları ürünlerle sermaye oluşturmuşlar. Dünyada oluşan sermayenin, tarımdan geldiğini unutmamak gerekir.

Dünya da yakın zamana kadar keşfedilmemiş alanlar vardı. Örneğin  amerikanın keşfi çok uzak değil. Yeni yeni toprak alanlar bulunarak tarıma açılmıştır. Teknoloji ile birlikte artık keşfedilmeyen yer bulunmamaktadır.

Yani ekip biçebileceğimiz alanlar SABİTLEŞTİ artık. Artırabileceğimiz tarım alanları yok. Ama bunun  yanında nüfus artmakta dolayısıyla sabitleşen tarım alanları eksilmektedir. Teknoloji kirliliği bunu hızlandırmaktadır. O zaman ne yapmalıyız elimizdeki imkanları iyi değerlendirmeliyiz.

 

Sakarya İlinin Tarımsal Durumu

 

Sakarya'da Arazilerin Niteliklerine Göre Dağılımında, tarım alanı %49, orman ve fundalık %43, çayır- mer'a alanı %3,5 ve tarım dışı alan %4,5 dür.

 

Sakarya İlinde tarım yapılan topraklar 245 bin 356 hektardır. Sulanabilme kabiliyetine haiz 93 bin hektarlık alanın yaklaşık 20 bin hektarlık (toplam alanın % 8'i) bölümünde sulama ünitelerinden fiilen yararlanılarak sulu tarım yapılmaktadır.

 

Tarımın İlimiz Ekonomisindeki Yeri

 

Ülke genelinde tarım sektörü GSMH içinde %14,5'lik payla sanayi ve ticaret sektörlerinden sonra üçüncü sırada yer almakta iken, diğer sektörler karşısında sanayinin tartışılmaz üstünlüğü görülen Marmara bölgesinin bir ili olan Sakarya'da sanayi sektörünün az bir farkla arkasından gelen ve sanayiye kaynak aktaran itici bir güç konumundadır. İlimiz ekonomisi içerisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir.

 


Tarımsal üretim değeri bu yılın cari fiyatlarına göre 1 milyar 234 milyon YTL olarak gerçekleşmiştir. Bu değerin sektörlere göre dağılımına baktığımızda  %42,03'lik bir payla hayvansal üretim ilk sırada yer almaktadır. Bunu %37,63'lük oranla meyve üretimi, %13'lük oranla tarla bitkileri üretimi ve  %7,09'luk oranla sebze üretimi izlemektedir.

 


Bu anlattığımız çerçevede Türkiye'ye baktığımızda birinci sınıf tarım alanlarının kıt olduğunu görüyoruz. Adapazarı dediğimiz Akova da bunlardan birisidir. birincisidir. Dünyada akovanın toprak yapısı gibi aluvyon, tek katman 200 metre ile 1000 metre arasında olan bir tek Mısır'da Nil kıyılarının dar kıyı bölgesinde bulunmaktadır. Bu kadar nadide olan topraklarımızın değerini maalesef bilmiyoruz. Nasıl heder ederiz, nasıl bunlardan kurtuluruz  hesabını yapmaktayız.

Biz yola karşı değiliz. Yol medeniyettir. Yol gelişmişliktir. Ama bunu yaparken elimizde ki en güzel toprakları değil, imkanlar ölçüsünde bize ülkemize en az zarar verecek yerlerden geçmesi akıl işidir. Bilim işidir. İşimizi yaparken bilimi ön planda tutmalıyız. Her zaman söylüyoruz bilim bazı şeylerin önüne geçerse felaket olur. Kalkınmamız hayal olur. İnsanların toplumun menfaatine olacak çalışmalarda birlik beraberlik içinde olması gerekir. Örnek verirsek 2 nci dünya savaşında Ruslar  kışın ağaçları kesip yakarken her bir Alman bir ağaca sarılıp öce bizi yakın sonra ağaçları yakarsınız diye tepkilerinin göstermişlerdir. Biz ne yapıyoruz. Dünyanın sayılı tatlı suyu olan Sapanca'mızın iki tarafından karayolu geçiriyoruz! Hangi bilime dayanarak bunu yaptılar hala anlamış değilim! Burada bilim adamlarımıza çok büyük iş düşmektedir. Aynı işi bu oto yolu geçirirken yapmaktalar daha az verimli topraklardan geçirmek varken dünyanın en iyi topraklarını heder yapmanın bir anlamı yoktur. Torunlarımıza iyi bir gelecek bırakmak istiyorsak, iyi yad edilmek istiyorsak yol yakınken bu işi düzeltmenin yoluna bakalım.

Bu konuyu tartışırken bütün milletvekillerimizin de burada olup konuyu tartışıp bir noktada birleşip hepberaber birlikte çözülmesini isterdim. Yoksa bu anlattıklarımız sonuçsuz kalırsa üzülürüm. Belediye başkanı arkadaşlara da sesleniyorum. Yol güzergahında hassas davranıyorsak bilinki bunu imar alanlarını düzenlerken de yapmanızı istiyoruz. Malesef görünen manzara kötü! Yurdumuzu seviyorsak lafda bırakmıyalım icraatlarımızla da gösterelim. Toprakla ilgili dünyadan bir örnek daha vermek istiyorum. İsrail çölde 6 m toprak doldurarak tarım yapmaya çalışıyor. Biz de tam aksini yaparsak bindiğimiz dalı kesmiş oluruz.

Buradan ilgililere sesleniyorum: Gelin güzergahı tarıma daha az zarar verecek kalıcı konutların Kuzeyinden  geçirelim!

Gelin bunları bilimin ışığı altında yapalım!

Gelin Torunlarımız bizi iyi yad etsin!

 Özlem İlter Tömekçe'nin Açıklamları

Şehir Plancıları Odası Başkanı Özlem İlter Tömekçe yapmış olduğu sunumda ilimizle ilgili alınacak her türlü kararın şehrin geleceğine olumlu yada olumsuz etkileyeceğini ifade etti. Söz konusu güzergahın ilimizde yaratacağı etkilerin 4 ana başlık altında değerlendirilebileceğini ifade eden Tömekçe bu başlıkları şöyle sıraladı:

Ø      Ulaşıma Etkisi

Ø      Kent Makro Formuna Etkisi

Ø      İnsan Sağlığına Etkisi

Ø      Tarım Alanlarına Etkisi


Konuşmasının devamında güzergahın yaratacağı etkiler hakkında açıklamalarda bulunan Tömekçe şunları söyledi:


Kent Makro Formuna Etkisi:

•        Şehrin ortasından geçecek olan aks doğrultusunda kontrolsüz konut ve özellikle sanayi yapılaşmasına yol açacaktır.

 

Alandüzü ile yeni yerleşim bölgesinin arasından geçen otoban kentin makro formunu bozarak yeni yerleşimle kent merkezini eşikle ikiye bölerek bağlantı yolu üzerinde oluşturulan otoyol girişleri ile aradaki yapılaşmamış alüvyon zeminli tarım alanlarında yoğun kentsel baskı oluşturarak yapılaşmaya neden olacaktır.

 

•        Kent merkezi ve çevresinin stratejik anlamda gelişme kararlarının ve 2030 projeksiyon nüfusu ile bu nüfusa hizmet edecek fonksiyonlarının olumsuz yönde değişmesine sebep olacaktır.

•        Yeni yerleşim bölgesinin kent merkezinden koparak, planlanan fonksiyonundan farklı olarak değişmesine neden olacaktır.

•        Planlı bölgelere yakın mesafelerden geçmesi, özellikle konut alanlarında çöküntü bölgelerinin oluşmasına sebep olacaktır.

 


İnsan Sağlığına Etkisi:

9 yılda 60000 nüfusa ulaşan yeni yerleşim bölgesinde gürültü ve çevre kirliliğine yol açarak yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyecektir.

 

Araştırmacılar Otoban, sanayi alanları gibi yüksek desibelli ve sürekli ses üreten  kaynaklarının performans düşüklüğüne, okumayla öğrenmenin azalmasına, iletişim bozulmasına ve iş veriminin düşmesine yol açtığını vurguluyorlar. Sürekli gürültü kirliliğinin yol açtığı hastalıklar: Ülser, tansiyon, astım, baş ağrısı, stres, kolit, sağırlık, kalp hastalıkları, Beynimize etkileri ise Verim düşüklüğü, dikkatte dağılma, geç algılama, konuşma bozukluğu, okuma zorluğu olarak belirtilmektedir.

 

Ayrıca, Dilovası'nda yapılan araştırmalara göre kanser oranlarında artışın nedenleri olarak sanayi, TEM olarak gösterilmektedir. Yoğun bir yapılaşmanın olduğu yeni yerleşimin yanından geçecek olan bu çalışma telafisi mümkün olmayan sağlık problemlerine yol açacağı göz ardı edilmemelidir.

 


Tarım Alanlarına Etkisi:

İlimizin 2008 yılı sonu itibariyle üretim değeri 1.807 milyon TL'dir ve kırsal nüfus başına düşen tarımsal üretim değeri 5.519 TL'dir.

 

Türkiye'nin GSMH'sının %9,2 sini oluşturan tarım sektörü dördüncü sırada yer almaktadır. Sakarya'da ise, %24'lük pay ile ilk sırada yer almaktadır.

 

Sakarya'da tarım işkolunda çalışanların toplam istihdama oranı ise %51,9'dur.

Türkiye'nin toplam üretimi içindeki payı ise %3,1'dir.

 


Tarım Alanlarına Etkisi:

Tarım Master Planında, homojen özelliklere göre ayrılan Alt bölgede Akova 2. Agro ekolojik alt bölgeyi oluşturmaktadır. Sakarya ilinde  Alt bölgelerin GSYİH Tarım alt sektörlerinde aldıkları payların  karşılaştırması yapıldığında  2. Alt bölge (Akova ve çevresi) Tarla  bitkileri üretiminde birinci, hayvansal ve sebze üretiminde ikinci sıradadır.

Toprak sınıfları açısından en verimli  1,2,3,4 sınıf tarım toprakları en fazla Akova'da bulunmaktadır.

 


1/100.000 ve 1/25.000 planların ana amacını oluşturan sürdürülebilir  gelişmenin sağlanması için verimli tarım alanlarında kentsel baskının  önlenmesi, alınan planlama kararları ile sağlanmıştır.

 

Öneri Güzergah:

TEM ve E5 bağlantıları mevcut Organize Sanayi ve ticaret alanlarının ve kentin genel ulaşım ihtiyacını karşılamaktadır.

 

Yeni önerilecek yolun görevi öncelikle; transit yol olma özelliğinden dolayı, yeni açılacak olan Ferizli, Kaynarca, Söğütlü OSB'leri şehir trafiğine sokmadan çevre illerle ulaşımını sağlamak olmalıdır. Bu nedenle, önerilmiş bu güzergahın Yeni Yerleşim Bölgesinin kuzeyine kayması daha uygun olacaktır.

 

 


Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü Proje Başmühendisi Metin Küçükoğlu yaptığı sunumda söz konusu yolun detayları ile ilgili Birgiler verdi.

 


Metin Küçükoğlu'nun Sunumu:

 

Kuzey Marmara Otoyolu, adından da anlaşılacağı üzere, otoyol standardında bir yol olup, önemli yerleşim bölgeleri dışında giriş çıkışa kapalı bir yoldur. Otoyollar, şehirler arasında hızlı, konforlu ve ekonomik bir erişim sağlanması için planlanmaktadır.

 


Kuzey Marmara Bölgesini oluşturan Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya İllerindeki ana ulaşım yollarındaki trafik miktarları önemli ölçüde artmış ve yer yer otoyol kullanım kapasitelerinin üzerine çıkarak; hızlı, konforlu ve kesintisiz ulaşımda problemler oluşturmaya başlamıştır.

 


Yakın gelecekte daha da artması beklenen ve ulaşımda aksamalara neden olacak bu trafik sıkışıklarını çözmek için Tekirdağ-İstanbul İl sınırındaki Kınalı'dan başlayan ve Sakarya ili Akyazı-Hendek ilçe sınırları arasında bitecek olan, yaklaşık 245 Km'si ana gövde ve yaklaşık 100 Km bağlantı yolu olan “Kuzey Marmara Otoyolu” planlanmıştır.

 


Sakarya Büyükşehir Belediyesince hazırlanan imar planında, mevcut Adapazarı'nın nüfusunun 400 bin ve depremden sonra oluşturulmaya başlanan Yenikent (Yeni Adapazarı'nın) nüfusunun 350 bin civarında olması öngörülmektedir. Bu iki yerleşim arası ise yaklaşık 8-9 Km. ( merkezler arası 11-12 km.) kadardır.

 


O4 (TEM) Otoyolunun, Adapazarı şehir merkezine uzaklığı, yaklaşık 8 Km.'dir. Mevcut O4 (TEM) Otoyoluna ise yaklaşık 15 Km dir. Hali hazırda kentin bir çevre yolunun olmaması nedeniyle; O4 (TEM) Otoyolunu veya D100 Devlet Karayolu'nu kullanmak isteyen sürücülerin, kent içindeki yolları kullanmaları gerekmektedir. Bu durum, kent içinde mükerrer trafiklerin oluşmasına ve kent içinde trafiğin sıkışmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, bu iki karayoluna erişim süresi de uzamaktadır.

 


Karayolu ulaşım ihtiyaçlarına bakıldığında; mevcut Adapazarı ile Yeni Adapazarı' nın (Yenikent), şehirlerarası yol bağlantılarına ihtiyacı olduğunu göstermektedir.

 


Bölge Müdürlüğümüzce projelendirilen Kuzey Marmara Otoyolu projesinin, Sakarya ili sınırları içerisinden geçen bölümünün, her iki yerleşime hizmet etmesi amaçlanarak; bu iki yerleşim arasından (Adapazarı'na 7 Km ve Yenikent' e 1-2 Km) geçirilmiştir.

 


Kuzey Marmara Otoyolu Projesinin, Sakarya ili sınırları içerisinden geçen bu kesiminin asıl hedefi, Mevcut Adapazarı ile Yenikent'in şehirler arası bağlantılarının her yönü ile hizmet edecek seviyede olmasıdır. Yapılan bu planlama ile her iki yerleşimin otoyol bağlantısı, çok kısa bir bağlantı yolu ile sağlanacak olup, mükerrer trafiklerin oluşması söz konusu olmayacaktır.

Ayrıca, Sakarya ulaşımının bu ana hedefinin yanı sıra, Kaynarca, Söğütlü, Ferizli ve Karasu yerleşimlerinin de gelecekteki fonksiyonları dikkate alınarak, ulaşım problemlerinin çözülmesi hedeflenmiştir.

 

Sakarya ili dahilindeki ulaşım problemlerinin öncelikler sırasına, projenin fizibilitesine, İmar planları ile etkileşimine ve çevre şartları dikkate alınarak düzenlenen Kuzey Marmara Otoyolu projesinin, Sakarya İli bölümünde 4 adet köprülü kavşak ve bağlantı yolu planlanmıştır.

Bu kavşaklar ile hedeflenenler ise şunlardır:

 

AKMEŞE KAVŞAĞI:   Kocaeli İl sınırları içinde yer alan Akmeşe yerleşiminin yakınında planlanan bu kavşak ile Akmeşe ve civarındaki yerleşimlerin ulaşımının sağlanacağı gibi, bu kavşağın en önemli işlevi Yeni Adapazarı' nın (Yenikent) İstanbul yönü ulaşımı bu kavşak üzerinden olacaktır. Çünkü; Yeni Adapazarı'nın bu kavşağa uzaklığı 4-5 Km. civarındadır.

 


YENİ ADAPAZARI KAVŞAĞI:
Oluşturulacak olan bu köprülü kavşak Adapazarı ve Yeni Adapazarı'nın asıl kavşağı niteliğinde olup, 4-5 Km.'lik bir bağlantı yolu ile iki şehir arasında bulunan ana artere, Yeni Adapazarı'na ve Kaynarca yoluna bağlantı sağlayarak, güçlü bir ulaşım aksının oluşması sağlanacaktır.

 


Oluşturulacak bu kavşak ve bağlantı yolları sayesinde, trafik en kısa noktadan, Kuzey Marmara Otoyolu'na aktarılarak, mükerrer trafik oluşumu önlenmiş olacaktır.

 

KÖMÜRLÜK (KARASU) KAVŞAĞI: Mevcut Adapazarı'nın kuzey doğusunda, Sakarya Nehri'nin batısında bulunan Kömürlük Köyü yakınından geçen, D650 Devlet Karayolu; Adapazarı'ndan başlamakta, Söğütlü ve Ferizli'yi  geçerek, Karasu'ya ulaşmaktadır. Gelecekte önemli bir liman şehri olması planlanan Karasu İlçesinin Kuzey Marmara Otoyolu ile entegrasyonu, Kömürlük köyü yakınlarına yapılacak bu kavşak ile sağlanacaktır. Ayrıca; bu kavşak ile Adapazarı'nın kuzey doğusunda bulunan önemli sayıdaki yerleşimin otoyol irtibatı da sağlanacaktır.

 

 


AKYAZI KAVŞAĞI:
D100 Devlet Karayolu üzerinde bulunan Akyazı Kavşağı, otoyol üzerine yapılacak bir kavşak ile irtibatlanacaktır. Bu kavşağın yapılması ile Akyazı ve Hendek ilçelerinde planlanan sanayi bölgelerinin irtibatı da sağlanmış olacaktır.

 


Kuzey Marmara Otoyolu' nun Adapazarı ve Yeni Adapazarı arasından geçirilmesi ile otoyola önemli miktarda trafik çekmek mümkün olacaktır.

 


Sakarya nehrinin doğusunda kalan Akova Ovası, Sakarya İli'nin önemli ovalarından birisidir. Bölge Müdürlüğümüzce ve Sakarya Büyükşehir Belediyesince önerilen bütün alternatifler, Akova Ovasını kesmektedir. Bu alternatiflerin en kısası (Sakarya nehri ile D100 Devlet Karayolu arası), Kuzey Marmara Otoyolu güzergâhı olan ve 12 Km. uzunluğunda olan akstır. Diğer alternatifler, bu mesafeden  çok çok fazladır.

 

Hazırladığımız Kuzey Marmara Otoyolu projesinin bir başka özelliği ise en kısa yol boyu ile geçtiğimiz Akova Ovası'na hiçbir otoyol bağlantısı planlanmamış olmasıdır. Bu sayede; otoyoldan kaynaklanacak yapılaşmanın da önüne geçilecektir.

 

Kuzey Marmara Otoyolu'nun en önemli özelliği, mevcut O4(TEM) Otoyoluna nazaran daha yüksek standartta olması ve Akyazı – İstanbul arasının 15 Km. daha kısa olması nedeniyle, mevcut otoyola nazaran daha fazla tercih edileceğidir.

 

Bu iki özellik sayesinde; Ankara istikametinden gelecek olan tüm araçlar, Kuzey Marmara Otoyolu'nu tercih edecektir. Otoyolun fizibilitesi açısından, bu özelliklerin korunması son derece önemlidir.

Kocaeli İli Akmeşe İlçesinden başlayan otoyol ve belediye tarafından önerilen her bir güzergahın uzunlukları şöyledir:

 

-Kuzey Marmara otoyolu:39 Km

-1.Altertanif Güzergah    : 55 Km (Fark: 16 Km)

-2. Altertanatif Güzergah: 61 Km (Fark: 22 Km)

 

Belediyenin önerdiği iki alternatiften birincisi 16 Km., ikincisi ise 22 Km. daha uzundur. Kuzey Marmara Otoyolu Projesi ile ilgili olarak, Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilgililerin katılımı ile yapılan toplantılarla istenen iki(2) yeni alternatif de de 3-4 Km. yol uzamasının yanı sıra, toplam 4-5 Km.'lik tüneller çıkmaktadır. Bu durum, yapım ve işletme maliyetlerini olumsuz etkilemektedir.

 

Ayrıca; Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya İlini geçen bölümünü de içine alan Akyazı – İzmit arası 57 Km. olup, O4(TEM) Otoyolundan 62 Km'dir. Her iki yolun mukayese edilmesi halinde; Kuzey Marmara Otoyolu'nun bu kesimi, mevcut O4(TEM) Otoyoluna göre 5 Km daha kısadır.

 

2X3 şeritli bir otoyolun gülük trafik kapasitesi 90.000 araç olup, bir otomobilin 1 Km lik yolu kat etmesi halindeki işletme masrafı (akaryakıt+amortisman+işgücü kaybı+yol bakım giderleri vb), yaklaşık 0.40 dolar civarındadır.

 

Otoyollar, 20 yıllık işletme süresine göre planlanır ve her türlü hesap buna göre hesaplanır.

 

Buna göre; bir otoyolun 1 km uzaması halindeki 20 yıllık işletme masrafı 260 milyon dolardır.

 

Kuzey Marmara otoyoluna göre her iki alternatif güzergah uzunluğu mukayese edildiğinde, işletme kayıpaları aşağıdaki gibi olacaktır.

 


- 1.Alternatif güzergahın 20 yıllık işletme kaybı: 4.16 milyar dolar

- 2.Alternatif güzergahın 20 yıllık işletme kaybı: 5.72 milyar dolar

 

2X3 şeritli otoyolun yapım maliyeti yaklaşık 6 milyon dolar civarında olup; köprü, viyadük, tünel ve kavşaklar dikkate alındığında, ortalama 10 milyon dolar civarındadır. Her iki alternatif güzergahın yapım maliyetleri de aşağıdaki gibi artacaktır.

 


- 1.Alternatif güzergahın yapım maliyeti: 160 milyon dolar

- 2.Alternatif güzergahın yapım maliyeti: 220 milyon dolar

Civarında olacaktır.

 


Yukarıdaki Otoyol uzunlukları incelendiğinde yapım ve işletme maliyetleri açısından en uygun güzergahın Kuzey Marmara Otoyolu güzergahı olduğu görülmektedir.

 


Kuzey Marmara Otoyolunun, Belediyece önerilen güzergahların birinden geçirilmesi durumunda; otoyolun etrafı hızla yerleşime açılacağından, bir süre sonra, bu güzergahta, Yeni Yerleşim Bölgesinin ortasından geçen bir otoyol konumunda olacaktır. Ayrıca; Kent Merkezinden bu yeni otoyola ulaşmak içinde, Yeni Yerleşim bölgesindeki kent içi yollar daha fazla kullanılacaktır.

 

Yukarıdaki tüm bilgiler ve alternatif güzergâh önerilerinin incelenmesi sonucunda;

 

Alternatif güzergâhların yapılması halinde, Kuzey Marmara Otoyolu, güzergâh boyu uzaması nedeniyle; sürücüler tarafından tercih edilmeyecek ve otoyolun yapılabilirlik fizibilitesi ortadan kalkacaktır.

 

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Yeni Adapazarı'nın kuzeyinden geçirilmesi halinde; mevcut Adapazarı trafiğinin yeni otoyola ulaşmasında sorunlar olabileceği gibi, Yeni Adapazarı içindeki kent içi yolların kullanılması nedeniyle, bu bölgede trafik sıkışıklıklarının yaşanması söz konusu olacaktır. Meydana gelecek bu olumsuzluklar ve yol uzaması nedeniyle; özellikle Adapazarı'nın kuzeyindeki yerleşimler, mevcut O4(TEM) Otoyolu'nu kullanmak isteyeceklerdir. Bu durumda, yeni otoyolun fizibilitesi daha da düşecektir.

 


Kuzey Marmara Otoyolu'nun belediye tarafından önerilen alternatif güzergâhlardaki Karasu bağlantıları mukayese edildiğinde, birinci alternatife göre 8 Km., ikinci alternatife göre de 12 Km. daha uzun olduğu görülmektedir.

Ancak; Kuzey Marmara Otoyolu'nun bu kesiminin bir bütünlük içerisinde değerlendirmesi halinde diğer argüman ve gelecek trafik miktarı dikkate alındığında alternatif güzergâhların, Kuzey Marmara Otoyolu'nun mevcut güzergâhına göre, fizibilitesinin olmadığı görülmektedir.

 

Kuzey Marmara Otoyolu güzergâhına nazaran 16 ve 22 Km. daha uzun olan alternatif güzergâhlar, daha fazla yapım ve işletme maliyetine sebep olacağı gibi, çevreyi daha fazla tahrip edecektir.

 


Alternatif güzergâhların uygulanması halinde; doğacak en önemli sonuç; Kuzey Marmara Otoyolu'nun Akyazı-İzmit arasının 11 Km. veya 17 Km. daha uzun olacağından, Ankara yönünden gelen sürücülerin, Kuzey Marmara Otoyolu'na Akyazı yerine İzmit'ten gireceği gerçeğidir.

 

Bu durumda; Yeni Adapazarı ve Karasu istikametindeki yerleşimlere hizmet verecek bir otoyolun fizibilitesinin çok düşük olacağından, özellikle Yap-İşlet-Devret şeklinde yapılması planlanan Kuzey Marmara Otoyolu'nun, İzmit- Akyazı bölümünün iptali söz konusu olabilecektir.

 

   

 

Haber Tarihi : 1/12/2009
HABER MEDYA
PAYLAŞ
Son Haberler ::