KARAR:1
                     
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nce, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan alınan yazıyla K türü yetki belgesi iş ve işlemlerini Birliğimize bağlı Odalarca yapılan protokoller neticesinde tekrar verilmeye başlanması Meslek Komitemizce memnuniyetle karşılanmış olup bu hizmetin Odamızca verilmesi konusunda emeği geçen başta Bakanımız, Birlik Başkanımız, Milletvekillerimiz olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanımız memnuniyetlerimizi arz ederiz.15.05.2014/14
                     
KARAR:2
          
Sakarya  Büyükşehir  Belediyesi  5216  Sayılı  Kanunun  7/p maddesi uyarınca
Sakarya İlinde servis araçları ile ilgili (güzergah izin belgesi vermek hak ve yetkisine sahip) ruhsatlandırma sürecinde yetkili kurumdur. Bu hak ve yetki çerçevesinde tesis edilen 06/02/2008 tarih ve 2008/25 sayılı UKOME kararıyla Sakarya İli içerisinde öğrenci, personel ve umum servis araçları için 54 (Sakarya) plakası taşıyan araçlara Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından güzergah izin belgesi verilmektedir. (Bu durumun dışındakilere ise güzergah izin belgesi verilmemektedir)  Söz konusu UKOME kararının uygulaması düzgün bir şekilde devam etmekte iken, son 1 yıldır denetimlerde eksiklik olduğu gözlemlenmektedir. Meslek komitemizin iştigal alanını ilgilendiren ve çoğunluktaki üyelerimizin menfaatlerini doğrudan olumsuz etkileyen başka illerin plakalarına sahip araçlarla Sakarya İli içinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait servis taşımacılığı yapılmasının neden olduğu haksız rekabetle mücadele edilmesi için söz konusu UKOME kararının uygulanarak, denetimlerin sıklaştırılması hususunda Yönetim Kurulumuzca resmi makamlar nezdinde girişimlerde bulunulması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.15.05.2014/14               
                     
KARAR:3
         
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.15.05.2014/14
          
KARAR:4
          
Dilek ve temenniler dinlendi.15.05.2014/14        
Haber Tarihi : 21/5/2014
Paylaş