KARAR:1
                  
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.İstanbul 14.İş Mahkemesinin 2014/182 esas sayı  ve  26.08.2014 tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı okunup görüşüldü.
     
Dava  konusu; 27.11.1995-31.08.2013 tarihlerinde (Şube Müdürü)  olarak çalışan 1973 doğumlu kişinin bu tarihlerde alabileceği  aylık   ücretin,  belirtilen tarihlerdeki yürürlükteki asgari ücret olabileceğinin  İstanbul 14.İş Mahkemesine  bildirilmesine. 03.11.2014.19
                 
KARAR:2
                  
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya  İş Mahkemesinin 2013/1307 esas sayı  ve  17.09.2014 tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı okunup görüşüldü.
      
Dava  konusu; 2012 – 2013  yılları  arasında  aynı iş yerinde  çalışmış 1 yıllık kıdeme sahip bir kamyon şoförünün  alabileceği  aylık  ücretin,  belirtilen tarihlerdeki yürürlükteki asgari ücret olabileceğinin Sakarya İş Mahkemesine  bildirilmesine. 03.11.2014.19
                  
KARAR:3
                   
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya İş Mahkemesinin 2014/1197 esas sayı  ve  03.10.2014 tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı okunup görüşüldü.
       
Dava  konusu; 17/12/2010-13/09/2014 tarihleri arasında şoför ve servis elamanı olarak görev yapmakta olan bir kişinin belirtilen tarih arasında  alabileceği  emsal  net ve brüt ücretinin,  belirtilen tarihlerdeki yürürlükteki asgari ücret olabileceğinin Sakarya İş Mahkemesine  bildirilmesine.03.11.2014.19
                  
KARAR:4
      
Odamıza  gelen  ve  komitemize  havale  edilen   TOBB’nin   Karayolu  Taşıma Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile ilgili 03.09.2014 tarih ve 0441/16803 sayılı yazısı okunup görüşüldü.
      
Söz konusu   yazıyla alakalı olarak  Odamız Ticaret Servisince hazırlanacak bir metinle, meslek   grubu   üyelerimize   Bilgi  İşlem   Servisimizce toplu e-posta yoluyla gönderimde bulunularak duyurulması teklifimizin Yönetim Kuruluna arzına.03.11.2014.19
                
KARAR:5
                 
Meslek grubumuzdaki öğrenci ve personel taşımacılığı yapan üyelerimizin Komitemize ilettikleri vaki şikayetlerden, Sakarya Büyükşehir Belediyesi UKOME’nin 06/02/2008 tarih ve 2008-25 sayılı kararında 54 Plaka zorunluluğu olmasına rağmen güzergah izin belgesi olmayan başka illerin plakasını taşıyan araçlarla İlimiz sınırları içersinde öğrenci ve personel servis taşımacığı yapıldığından bahisle, bu durumun haksız rekabete yol açarak üyelerimizin mağduriyetlerine sebebiyet verdiği sıklıkla  ifade edilmektedir.
                
Sözkonusu mağduriyetimizin giderilmesi hususunda Yönetim Kurulumuzca Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğü nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmasına.03.11.2014.19
              
KARAR:6
              
Toplu taşıma aracı sürücü eğitimiyle ilgili 2014/Aralık Ayında son eğitim gerçekleştirmek için yerel gazetelerde 2 kez ilan verilmesi ve toplu e-mail yoluyla duyuru yapılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.03.11.2014.19
Haber Tarihi : 5/11/2014
Paylaş