KARAR:1
                 
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya İş Mahkemesinin 2013/156 Esas sayı  ve  02.12.2014 tarihli, yaklaşık 2 yıllık kıdemi bulunan motosikletle gazete dağıtıcısı kişinin emsal ücretinin tespiti  hakkındaki yazısı okunup görüşüldü.
     
Dava  konusu; yaklaşık 2 yıllık kıdemi bulunan motosikletle gazete dağıtıcısı
kişinin emsal ücretinin şayet aralarında herhangi bir özel anlaşma yoksa yürürlükteki asgari ücret olabileceğinin Sakarya İş Mahkemesine  bildirilmesine.15.01.2015.21
                 
KARAR:2
                 
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya İş Mahkemesinin 2013/582 Esas sayı  ve  22.12.2014 tarihli, yaklaşık 24 yıllık tecrübeye sahip bir tır şoförünün 2013/Mart Ayı itibariyle alabileceği ortalama aylık miktarının tespiti  hakkındaki yazısı okunup görüşüldü.
     
Dava  konusu; yaklaşık 24 yıllık tecrübeye sahip bir tır şoförünün 2013/Mart Ayı
itibariyle alabileceği ortalama aylık miktarının şayet aralarında herhangi bir özel anlaşma yoksa belirtilen tarihteki yürürlükteki asgari ücret olabileceğinin Sakarya İş Mahkemesine  bildirilmesine. 15.01.2015.21
                  
KARAR:3
                 
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya İş Mahkemesinin 2014/930 esas sayı  ve  09.12.2014 tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı okunup görüşüldü.
      
Dava   konusu; 4  Yıllık   tecrübeye  sahip   forklift   operatörünün   2014  yılı 
itibariyle alabileceği emsal ücretin, şayet aralarında herhangi bir özel anlaşma yoksa belirtilen tarihteki yürürlükteki asgari ücret olabileceğinin Sakarya İş Mahkemesine  bildirilmesine.15.01.2015.21       
                  
KARAR:4
                  
Odamıza  gelen  ve  komitemize  havale  edilen T.C.Sapanca Asliye Hukuk Mahkemesinin,  2013/582 Esas sayı  ve  22.12.2014 tarihli, 54 AP 287 Plakalı İveco Marka 2000 Model sarı renkli aracın yurt içi/yurt dışı nakliye işi yaptığı, 16/07/2003 tarihinde el konularak 4 yıl 2 ay boyunca aracın bakım-yakıt vs. giderleri düşüldükten sonra elde edebileceği net kazancın, el koyma tarihi itibariyle ne kadar olacağı hususunun tespitiyle   ilgili yazısı okunup görüşüldü.
                 
Sözkonusu aracın el koyma tarihi olan 16/07/2013 tarihi itibariyle bütün masraflar  düşüldükten sonra  1.000,00-TL net kazanç getirebileceğinin adı geçen Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesine.15.01.2015.21 
                 
KARAR:5
                  
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Erhan ÇIYRAK’ın, nakliye komisyonculuğu ve nakliyecilerin işlerini kolaylaştıracak android telefonlarda kullanılabilecek bir yazılım uygulamasıyla ilgili e-maili görüşüldü.
                 
Malumat hasıl olduğuna, dosyasına.15.01.2015.21       
      
KARAR:6
     
Sektörde haksız rekabete sebep olması ile birlikte kaliteyi düşürerek can güvenliği açısından denetim ve tedbir gibi herhangi bir teminata bağlanmayan ihale şartnamesi ile hiç bir güvenlik tedbirlere uymayan araçlar kullanılmakta bu durum nedeniyle geçmişte üzücü olaylar yaşandığı gibi gelecekte de bu olayların yaşanmasına engel olacak hiç bir tedbir alınmamaktadır. Geleceğimizin teminatı en kıymetli varlığımız çocuklarımız başta olmak üzere insanlarımız risk altında taşınmak ve taşıtılmaktadır. Bu durumun önlenmesi için gerekli koşulları sağlayacak ihale şartnamesi hazırlanması hususunun  TOBB bildirilmesine.15.01.2015.21       
Haber Tarihi : 22/1/2015
Paylaş