KARAR:1
                  
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkalığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin 15/01/2015 tarihli Genel Kurul toplantısında alınan D1 yetki belgelerinin D4 yetki belgelerine dönüştürülmesi kararlarının iptal edilmesi ile mevcut belirlenen kriterlerin Sakarya’daki Odamıza kayıtlı firmaların mevcut kapasitelerine ve İlimizdeki şirketlerin yolcu taşıma yüzdelerine göre yeniden adaletli bir şekilde belirlenmesi hususlarında Yönetim Kurulumuzca Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmasına.26/01/2015.22

KARAR:2
                   
T.O.B.B’un, UKOME’lerde Ticaret ve Sanayi Odaları temsilcilerinin de bulunmaları ve oy haklarına sahip olmaları talebimizin bir an önce hayata geçirilebilmesi için T.O.B.B. ve İçişleri Bakanlığı nezdinde Yönetim Kurulumuzca gerekli girişimlerde bulunulmasına. 26/01/2015.22
                  
KARAR:3
                   
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya İş Mahkemesinin 2014/36 esas sayı  ve  15.01.2015 tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı okunup görüşüldü.
     
Dava  konusu; Yaklaşık 2 yıllık bir tecrübeye sahip otobüs şoförünün 18/12/2013
tarihinde alabileceği aylık miktarın,  şayet aralarında herhangi bir özel anlaşma yoksa belirtilen tarihteki yürürlükteki asgari ücret olabileceğinin Sakarya İş Mahkemesine  bildirilmesine.26.01.2015.22

Haber Tarihi : 29/1/2015
Paylaş