KARAR:1
 
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen, Arifiye  Kaymakamlığı 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’nın, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere 700 (yediyüz) Ton kömürün, Arifiye İlçesinde belirlenen depodan yine Arifiye İlçesindeki yazı ekinde belirtilen 23 Mahalledeki ihtiyaç sahibi vatandaşların adreslerine (1’er) birer ton olarak dağıtılması (vatandaş evinde bulunmadığı takdirde 2.ve 3.defa evine gidilerek) için nakliye ihalesinde yaklaşık maliyetin belirlenmesine esas teşkil etmek üzere (1) bir ton kömürün KDV hariç nakliye (yükleme-boşaltma) dahil fiyatını talep ettiği 05/10/2015 tarih ve 353 sayılı yazısı görüşüldü.
                
Komitemizce yapılan araştırmalar ve yazı ekindeki ihale şartnamesi de dikkate alındığında, 1 ton kömürün nakliye  (yükleme-boşaltma dahil) bedelinin teslim edilecek yerlerin uzaklıkları da dikkate alındığında (yükleme-boşaltma dahil)   43,00-TL ila 53,00-TL  (KırküçTürkLirası ila ElliüçTürkLirası) (KDV hariç) aralığında olabileceğinin ilgili Vakıf Başkanlığına Odamız Ticaret ve Belgeler Servisince yazılı olarak bildirilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına bildirilmesine.12.10.2015.38
              
KARAR:2
            
Adapazarı Askerlik Şubesi Başkanlığı’nın fiyat araştırması konulu 09/ 09 /2015tarih ve 3224 sayılı yazısı görüşüldü.
           
Komitemizce yapılan araştırmada ilgi yazıda belirtilen 25 km gidiş ve 25 km geliş tutan mahallerde 14+1 kişilik 2011 ve üstü model minibüsle yapılacak servis bedeli birim fiyatı 196,00-TL (kdv hariç yüzdoksanaltı TürkLirası)  olabileceği belirlenmiş olup adı geçen kuruma Odamız Ticaret ve Belgeler Servisince yazılı olarak bildirilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına bildirilmesine.12.10.2015.38
Haber Tarihi : 20/10/2015
Paylaş