KARAR:1
                 
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2.İş Mahkemesinin 2015/1853 Esas sayı  ve  23.10.2015 tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı okunup görüşüldü.
     
Dava  konusu;01/06/2008-18/05/2015 tarihleri arasında yaklaşık 7 yıl kadar
makine bakım ustası olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin,  şayet aralarında herhangi bir özel anlaşma yoksa belirtilen tarihteki yürürlükteki asgari ücreti alabileceğinin Sakarya 2.İş Mahkemesine  bildirilmesine.12.11.2015.39
             
KARAR:2
              
Odamız üyesi Otokur İnş.Turizm San.Tic.A.Ş.’nin, otoparkında bırakılan araçlar için uygulanacak günlük otopark ücretinin tespitini talep ettiği 21.10.2015 tarih ve 2015/35 sayılı dilekçesi görüşüldü.
             
Meslek Komitemizce, yerine günlük otopark ücretinin 5,00-TL (BeşTürkLirası) ila 8,00-TL (SekizTürkLirası)  Türk lirası arasında değişebileceği tespit edilmiştir. 12.11.2015.39

KARAR:3
             
Mustafa ÖZTÜRK’ün, Odamız üyesi S.S.37 Nolu Sakarya Vib Otobüsçüler Kooperatifi’yle ilgili 05.11.2015 tarihli e-maili görüşüldü.
            
Şikâyet konusu hakkında Kooperatif Yönetimince ilgili kişiyle görüşülmüş olduğundan, dosyasına.12.11.2015.39

Haber Tarihi : 19/11/2015
Paylaş