KARAR:1
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın 08/06/2016 tarih ve 59709072-315.99-E1147-8096 sayılı Toplu Taşıma Ücret Zammı hakkındaki yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna, dosyasına.14.07.2016.48

KARAR:2
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. 2. İş Mahkemesi'nin 2016/762 Esas sayı ve 17/06/2016 tarihli emsal ücret araştırması hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Dava konusu; 2016 yılında 3 yıllık kıdemi olan bir tır şoförünün alabileceği net ve brüt emsal ücretin, aralarında özel bir anlaşma yok ise brüt 1.647 TL. net 1.300 TL. olabileceği adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.14.07.2016.48

KARAR:3
16-18 Kasım.2016 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Uluslararası Transport Lojistik Fuarı Logi Trans fuarına katılım sağlanması ile ilgili çalışma yapılıp Meslek grubuna konuyla ilgili bilgi verilmesine. 14.07.2016.48

KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.14.07.2016.48

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.14.07.2016.48

Haber Tarihi : 29/7/2016
Paylaş