KARAR:1
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın 03/08/2016 tarih ve 59709072-315.99-E.1488-10796 sayılı UKOME Kararları hakkındaki yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna, dosyasına.06.09.2016.50

KARAR:2
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın 03/08/2016 tarih ve 59709072-315.99-E.1487-10792 sayılı UKOME Kararları hakkındaki yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna, dosyasına.06.09.2016.50

KARAR:3
İlimiz sınırları içerisinde Öğrenci Servis Ücretleri Komitemiz tarafından tespit edilerek,

Kilometre Aylık Ücret Yıllık Ücret
0-3 125,00TL 1.125,00TL
3-5 135,00TL 1.215,00TL
5-7 145,00TL 1.305,00TL
7-9 155,00TL 1.395,00TL
9-11 165,00TL 1.485,00TL
11-13 185,00TL 1.665,00TL
13-15 210,00TL 1.890,00TL
15-21 260,00TL 2.340,00TL

şeklinde belirlenmiş olup, Yönetim Kuruluna arzına. Uygunluğu doğrultusunda teklif edilen öğrenci servis ücretleri ile ilgili Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'na yazı ile yazılmasına.06.09.2016.50

KARAR:4
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın 26/08/2016 tarih ve 42142446-050.01.02-E.705-11632 sayılı yazıda Ulaşım Koordinasyon Merkezi Genel Kurulu Gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 07 Eylül 2016 Çarşamba Günü Saat:14:00'te yapılacak toplantıya Komite Üyemiz Yalçın CAN'ın katılmasına.06.09.2016.50

KARAR:5
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.06.09.2016.50

KARAR:6
Dilek ve temenniler dinlendi.06.09.2016.50


Haber Tarihi : 20/9/2016
Paylaş