KARAR:1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin 09/11/2016 tarih ve 531/21361 Çekici, Nakliye, Çilingir ve Hamaliye Ücretleri Hk. yazısı görüşüldü.
İlgi yazıda belirtilen hizmetlerle ilgili birim fiyatların, hamaliye hizmetinde işin içeriğine göre değişkenlik göstermesi sebebiyle 100TL ile 150TL (YüzTürkLirası ile YüzElliTürkLirası) arasında olabileceği, çilingir hizmetinin 50TL (ElliTürkLirası) olabileceği, nakliye güzergah içerisinde ücretli geçişler varsa bunlar hariç olarak kamyonla yapılıyorsa kilometre başına 1,75TL (BirTürkLirasıYetmişBeşKuruş), tırla yapılıyorsa 2,50TL (İkiTürkLirasıElliKuruş) olabileceği, çekici hizmeti güzergah içerisinde ücretli geçişler varsa bunlar hariç olarak kilometre başına 2TL (İkiTürkLirası) olabileceği kanaatlerimizin ilgili kuruma Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından bildirilmesine.11.11.2016.53

Haber Tarihi : 2/12/2016
Paylaş