KARAR:1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. 2. İş Mahkemesi'nin 2016/869 Esas sayı ve 25/11/2016 tarihli emsal ücret araştırması hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Dava konusu; 25/06/2010 – 25/03/2016 tarihleri arasında yaklaşık 6 yıl kadar şoför olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.08.12.2016.54

KARAR:2
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün 16/11/2016 tarih ve 11186901.02.952.99/2741 sayılı yazısı görüşüldü.
Söz konusu yazı ile belirttikleri firmalar arasından meslek grubu üyelerimizden satın alma ve kiralama amaçlı protokol imzalanmasına uygun olanlarla ilgili ekte yer alan listenin ilgili kuruma yazılı olarak bildirilmesine.08.12.2016.54

KARAR:3
2011 yılı aidat borçları zaman aşımına girecek olan 19.meslek grubu üye listesi görüşülerek listede yer alan firmaların durumu değerlendirildi.08.12.2016.54

KARAR:4
Odamız bünyesinde hizmet alınan personel servisi hizmetleriyle ilgili Yönetim Kurulu havaleli Genel Sekreterliğin 06.12.2016 tarihli yazısı görüşüldü.
Söz konusu hizmetle ilgili teklif alınması gereken şartname incelenmiş, araç modelinin 2008 model ve üzeri olması doğrultusunda uygun görülmüştür. Meslek grubu üyelerimizden personel taşımacılığı yapan firmalardan şartnameye uygun olarak teklif alınarak Yönetim Kurulu'na sunulmasına.08.12.2016.54

KARAR:5
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.08.12.2016.54

KARAR:6
Dilek ve temenniler dinlendi.08.12.2016.54
Haber Tarihi : 17/12/2016
Paylaş