KARAR:1
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Arifiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı'nın 12/05/2017 tarih ve 2017/167 sayılı, Arifiye ilçesinde oturan vatandaşlara 700 (Yediyüz) ton kömürün, yazı ekinde belirtilen 24 yerleşim birimindeki, 700 vatandaşa 1'er ton olarak evlerinde teslim edileceği, vatandaş evinde bulunmadığı takdirde ikinci, üçüncü defa evine gidileceği ile ilgili ton başı KDV hariç nakliye bedeli hakkındaki yazısı görüşüldü.
Komitemizce yapılan araştırmalar ve yazı ekindeki ihale şartnamesi de dikkate alındığında, 1 ton kömürün nakliye (yükleme-boşaltma dahil) bedelinin teslim edilecek yerlerin uzaklıkları da dikkate alındığında (yükleme-boşaltma dahil) 50,00TL ile 60,00TL (ElliTürkLirası ile AltmışTürkLirası) (KDV hariç) aralığında olabileceğinin ilgili Vakıf Başkanlığına Odamız Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından yazılı olarak bildirilmesine.22.05.2017/61

KARAR:2
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Erenler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı'nın 18/05/2017 tarih ve 97020925/275 sayılı, Arifiye ilçesinde oturan vatandaşlara 1750 (binyediyüzelli) ton kömürün, yazı ekinde belirtilen 33 yerleşim birimindeki, 1750 vatandaşa 1'er ton olarak evlerinde teslim edileceği, vatandaş evinde bulunmadığı takdirde ikinci, üçüncü defa evine gidileceği ile ilgili ton başı KDV hariç nakliye bedeli hakkındaki yazısı görüşüldü.
Komitemizce yapılan araştırmalar ve yazı ekindeki ihale şartnamesi de dikkate alındığında, 1 ton kömürün nakliye (yükleme-boşaltma dahil) bedelinin teslim edilecek yerlerin uzaklıkları da dikkate alındığında (yükleme-boşaltma dahil) 46,00TL ile 56,00TL (KırkaltıTürkLirası ile EllialtıTürkLirası) (KDV hariç) aralığında olabileceğinin ilgili Vakıf Başkanlığına Odamız Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından yazılı olarak bildirilmesine.22.05.2017/61
Haber Tarihi : 2/6/2017
Paylaş