KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Daire Başkanlığı’nın 08/03/2018 tarih ve 42142446-050.01.04-E.8116, 02/05/2018 tarih ve 42142446-050.01.04.-E.14585 sayılı Ulaşım Kararları hakkındaki yazısı görüşüldü

Malumat hasıl olduğuna.14.05.2018/02

 

KARAR:2

Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Sakarya PTT Başmüdürlüğü’nün 26/04/2018 tarih ve 69336043-949-E.3912 sayılı yazısı görüşüldü.

İlgi yazıda belirtilen Sakarya PTT Başmüdürlüğünce 2018-2019 Tali Posta Hatları kapsamında 16,5 ay süreli, 1 adet tali posta hattı için,

 

Sıra

Hattın Adı

Haftalık Sefer Sayısı

Güzergah İşyerleri

(uğranılacak gün sayıları belirtilmiştir)

Yaklaşık Maliyet Fiyatı

1

Adapazarı - Bilecik

6

Adapazarı - Bilecik(6)

   900TL+KDV

 

 

 

 

 

 

yukarıda belirtilen güzergahların yaklaşık maliyet fiyatları, Komitemiz tarafından güzergahlar arası mesafelerin ve diğer sözleşme şartlarının bilinmemesi sebebiyle tespit edilemediği bilgisinin Ticaret ve Belgeler Servisi Tarafından ilgili Kuruma bildirilmesine.14.05.2018/02

KARAR:3

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. 1. İş Mahkemesi’nin 2017/1312 Esas sayı ve 25/04/2018 tarihli emsal ücret araştırması hakkındaki yazısı görüşüldü.

Dava konusu; Ortalama 3 yıl kıdeme sahip  şoför olarak görev yapan bir kişinin 2017 yılı itibari ile alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihteki asgari ücret miktarı  olabileceği adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.14.05.2018.02

KARAR:4

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.14.05.2018/02

KARAR:5

Dilek ve temenniler dinlendi.14.05.2018/02

Haber Tarihi : 8/6/2018
Paylaş