KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1.İş Mahkemesi’nin 14/05/2018 tarih ve 2017/1165 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 08/08/2012 ile 17/06/2015  tarihleri arasında 3 yıl kadar nakliye işçisi ve dağıtım elamanı olarak  çalışan  bir kişinin Haziran ayında  alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise o tarihteki asgari ücret miktarının  olabileceği  kanaatimizin ilgili mahkemeye yazılı bildirilmesine.21.06.2018.03

 

 

KARAR:2

Meslek Grubumuzun üyeleri karşısında sadece rakamla ifade edilen bir tanım ile anılmak yerine örneğin (19.meslek grubu) grup üyelerinin faaliyetlerini ifade eden bir tanımla anılmasının gerekli olduğunu yaptığımız toplantı sonucunda değişiklik yapılarak “Ulaşım ve Taşımacılar Grubu”  olarak  kullanılmasını arz ederiz.21.06.2018.03

 

 

KARAR:3

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1.İş Mahkemesi’nin 23/05/2018 tarih ve 2016/943 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 01/10/2012 ile 30/04/2016  tarihleri arasında 3 yıl kadar kargo şirketinde müdür olarak çalışan  bir kişinin 30/04/2016 tarihinde  alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise  o tarihteki asgari ücret miktarının %20 fazlası olabileceği  kanaatimizin ilgili mahkemeye yazılı bildirilmesine.21.06.2018.03

 

 

 

 

KARAR:4

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) 22/05/2018 tarih ve 2018/244 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 10/11/2012- ile 26/06/2014 ve 15/02/2017/02/2017-13/04/2018 tarihleri arasında 10 yıllık mesleki deneyimi bulunan ağır vasıta şoförünün  alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise Sendikalı veya Sendikasız fark etmeksizin o tarihteki asgari ücret miktarı olabileceği  kanaatimizin ilgili mahkemeye yazılı bildirilmesine.21.06.2018.03

KARAR:5

Meslek Komitemizin aylık olağan toplantılarının, her ayın 2’inci Perşembe günü saat 14:00’da yapılmasına, toplantılarla ilgili davetlerin komite üyelerinin e-posta adreslerine e-posta gönderilerek ve cep telefon numaralarına sms gönderilerek yapılmasına.21.06.2018.03

 

 

KARAR:6

Çevre Komisyonun çalışmaları ile ilgili öncelik verilmesi istenilen konuların görüşülmesi.

Konu hakkında çalışma yapılarak bir sonraki komite toplantısında tekrar görüşülmesine.21.06.2018.03

 

 

KARAR:7

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı. 21.06.2018.03

KARAR:8

Dilek ve temenniler dinlendi.21.06.2018.03

Haber Tarihi : 29/6/2018
Paylaş