KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 19/06/2018 tarih ve 2018/291 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, davalı iş yerinde 07/04/2014-07/05/2018  tarihleri arasında hızlı tren inşaatı şantiyesinde ağır vasıta şoförü-beton mikseri şoförü olarak çalışan bir işçisinin Mayıs 2018 tarihi itibari ile net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.12/07/2018.04

KARAR:2

Yönetim Kurulumuzca komitemize havale edilen, Çevre Komisyonunun çalışmalarıyla ilgili öncelik verilmesi istenilen konuların komisyona iletilmesi hususu görüşüldü.

Malumat hasıl olduğuna.12/07/2018.04


Haber Tarihi : 19/7/2018
Paylaş