KARAR:1

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 08/08/2018 tarih, E.26042 ve E.26044 sayılı UKOME Kararları hakkındaki yazısı görüşüldü.

Malumatın hasıl olduğuna.13.09.2018.06

KARAR:2

Öğrenci taşımacılığı yapan Salih ÜLKER’in 3 noktalı emniyet kemeri uygulamasının ileri bir tarihe ertelenmesi hakkındaki yazısı.

            Malumatın hasıl olduğuna.13.09.2018.06

KARAR:3

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1.İş Mahkemesi’nin 31/07/2018 tarih ve 2018/150 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 14 aylık kıdemi bulunan  ve davalı firmada   ağır vasıta şoförü olarak çalışan bir işçisinin 03/07/2017 tarihi itibari ile net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.13.09.2018.06

KARAR:4

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1.İş Mahkemesi’nin 30/07/2018 tarih ve 2018/338 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 2 yıl kıdeme sahip ve kargo dağıtım elemanı olarak çalışan bir kişinin 2016 yılı ağustos ayı itibari ile    alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise o tarihteki asgari ücret miktarının  olabileceği  kanaatimizin ilgili mahkemeye yazılı bildirilmesine.13.09.2018.06

KARAR:5

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1.İş Mahkemesi’nin 31/07/2018 tarih ve 2018/316 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 12 yıllık mesleki kıdemi bulunan  davalı firmada şoförü olarak çalışan bir işçisinin 2017 yılı itibari ile emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine. 13.09.2018.06

KARAR:6

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1.İş Mahkemesi’nin 26/07/2018 tarih ve 2018/340 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 2 yıllık kıdeme sahip ve bilgi işlem operatörü olarak çalışan bir işçnin 2016 yılı Ağustos ayı itibari ile    alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise o tarihteki asgari ücret miktarının  olabileceği  kanaatimizin ilgili mahkemeye yazılı bildirilmesine. 13.09.2018.06

KARAR:7

Öğrenci servisi taşımacılığı yapmakta olan meslek grubu üyelerimizin yeni eğitim ve öğretim yılında  Okul servis taşıtlarında “Öğrenci Paketi Uygulaması” hakkındaki yükümlülüğün görüşülmesi için Sakarya Valiliğinden ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığından randevu alınmasına söz konusu randevuya Meslek Komitemiz ile birlikte Odamız Yönetim Kurulu Başkanınında katılmasına söz konusu randevunun gün ve saatinin Komitemize bildirilmesine.13.09.2018.06Haber Tarihi : 27/9/2018
Paylaş