KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2.İş  Mahkemesi’nin 16/10/2018 tarih ve 2017/420 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, Yazıhanecilik yapan bir kişinin 11/05/2017 tarihi itibari ile  net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.13.12.2018/09

KARAR:2

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2.İş  Mahkemesi’nin 17/10/2018 tarih ve 2016/827 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 11/11/2015 tarihinde nakliyecilik işi (Yük Taşımacılığı) yapan bir kişinin ile  net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.13.12.2018/09

KARAR:3

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1.İş  Mahkemesi’nin 12/11/2018 tarih ve 2018/584 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 2 yıllık kıdeme sahip ve mikser soförü (beton aracı) olarak çalışan bir işçinin 2018 yılı ağustos ayı itibari ile   net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.13.12.2018/09

KARAR:4

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1.İş  Mahkemesi’nin 16/11/2018 tarih ve 2018/412 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 26 yıllık kıdeme sahip ağır vasıta soförü olarak çalışan bir işçinin 21.03.2018 tarihi itibari ile   net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.13.12.2018/09

KARAR:5

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1.İş  Mahkemesi’nin 16/11/2018 tarih ve 2018/400 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 18 yıllık kıdeme sahip ağır vasıta tır soförü olarak çalışan bir işçinin 02/04/2018 tarihi itibari ile   net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.13.12.2018/09

KARAR:6

T.C Kara Kuvvetleri Komutanlığı 7’inci Komando Tugay Komutanlığının 05 Kasım 2018 taih 2532131 sayılı 6 Güzergahta 8 araç ile (2 Adet 27 kişi taşıma kapasiteli minibüs ve 6 adet adet 17 kişi taşıma kapasiteli Minibüs) 76.000Km şehir içi personel taşıma hizmet alımı yapılacaktır söz konusu hizmet alımının piyasa rayiç birim fiyatının araştırılması yazısı.

Araçların güzergah ve kapasitelerinin güzergahın kilometresinin ayrı ayrı yazılması güzergahların nereden nereye olduğunun belirtilmesi söz konusu eksik bilgilerin düzenlenip tekrar görüşülmesine. 13.12.2018.09

KARAR:7

T.C Milli Savunma Bakanlığı Askerlik Şubesi Başkanlığından gelen 13 Kasım 2018 tairh 9542-18 sayılı Adapazarı Askerlik Şubesi Başkanlığında görev yapan Erbaş ve Erlerin yemeklerini 7’inci Komando Tugay Komutanlığı Sakarya Kışlasından alınarak Adapazarı Askerlik Şubesi Başkanlığına getirilmesi 1 günde 3 sefer 365*3=1095 sefer olarak yazının görüşülmesi.

Araç cinsi (otobüs-Midibüs) belli olmadığından dolayı fiyat belirlenememiştir.13.12.2018.09

KARAR:8

T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Sakarya Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığının 070/11/2018 tarih E.5277 sayılı 2015 yılı için Otopark ve Garaj İşletmeciliği için karlılık oranlarının nasıl hesaplandığı ve ortalama karlılık oranın görüşülmesi yazısı.

İlgili yazıda belirtilen Otopark ve Garaj işletmeciliğinin karlılık oranının bilgilerin eksik olduğundan fiş,fatura,işletme yeri vb söz konusu eksik evrakların istenilip tekrar görüşülmesine.13.12.2018.09

KARAR:9

T.C Milli Savunma Bakanlığı 1’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü’nün 07.12.2018 tarih 2018258164 sayılı personel taşıma işi rayiç fiyat yazısı görüşüldü.

İlgili yazıda bahsi geçen araç sefer fiyatlarının araştırılarak bir sonraki Komite toplantısında tekrar görüşülmesine.13.12.2018.09


Haber Tarihi : 24/12/2018
Paylaş