KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 4.İş Mahkemesi’nin 17/06/2019 tarih ve 2019/122 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu,10 yıllık mesleki deneyimi bulunan ve tır şoförü olarak çalışan bir kişinin 31.01.2019 tarihi itibari ile aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.11.07.2019.16

KARAR:2

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1.İş Mahkemesi’nin 01/06/2019 tarih ve 2017/249 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu,yaklaşık 4-5 yıllık deneyime sahip bir kamyon şoförünün 16/05/2012 tarihi itibari ile aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.11.07.2019.16

KARAR:3

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1.İş Mahkemesi’nin 01/06/2019 tarih ve 2018/325 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu,yaklaşık 1yıllık deneyime sahip bir  şoförünün 07/12/2017 tarihi itibari ile aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.11.07.2019.16

KARAR:4

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1.İş Mahkemesi’nin 01/06/2019 tarih ve 2018/327 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu,yaklaşık 6 aylık deneyime sahip bir  şoförünün 07/12/2017 tarihi itibari ile aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.11.07.2019.16

KARAR:5

Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Arifiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’nın 03/07/2019 tarih ve 2019/174 sayılı, Arifiye ilçesinde oturan vatandaşlara 490 (Dörtyüzdoksan) ton kömürün, yazı ekinde belirtilen 24 yerleşim birimindeki, 700 vatandaşa 700 kilo (Yediyüzkilo) olarak evlerinde teslim edileceği, vatandaş evinde bulunmadığı takdirde ikinci, üçüncü defa evine gidileceği ile ilgili ton başı KDV hariç nakliye bedeli hakkındaki yazısı görüşüldü.

Komitemizce yapılan araştırmalar ve yazı ekindeki ihale şartnamesi de dikkate alındığında, 700 kg kömürün nakliye  (yükleme-boşaltma dahil) bedelinin teslim edilecek yerlerin uzaklıkları da dikkate alındığında (yükleme-boşaltma dahil)  60TL ile (altmıştürklirası) -75 TL ile (yetmişbeştürklirası) (KDV hariç) aralığında olabileceğinin ilgili Vakıf Başkanlığına Odamız Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından yazılı olarak bildirilmesine.11.07.2019.16

KARAR:6

Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Erenler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’nın 03/07/2019 tarih ve SYDV/54.16/02.01.03-268 sayılı  Erenler ilçesinde oturan vatandaşlara 999 (dokuzyüzdoksandokuz) ton kömürün, yazı ekinde belirtilen 33 yerleşim birimindeki, 999 vatandaşa 1’er ton olarak evlerinde teslim edileceği, vatandaş evinde bulunmadığı takdirde ikinci, üçüncü defa evine gidileceği ile ilgili ton başı KDV hariç nakliye bedeli hakkındaki yazısı görüşüldü.

Komitemizce yapılan araştırmalar ve yazı ekindeki ihale şartnamesi de dikkate alındığında, 1 ton kömürün nakliye  (yükleme-boşaltma dahil) bedelinin teslim edilecek yerlerin uzaklıkları da dikkate alındığında (yükleme-boşaltma dahil)  60TL ile (altmıştürklirası)-75 TL ile yetmişbeştürklirası) (KDV hariç) aralığında olabileceğinin ilgili Vakıf Başkanlığına Odamız Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından yazılı olarak bildirilmesine.11.07.2019.16

KARAR:7

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 4.İş Mahkemesi’nin 06/02/2019 tarih ve 2018/654 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu,10 yıllık mesleki deneyimi bulunan Ağır Vasıta Şoförü olarak çalışan bir kişinin fesih tarihi olan 10.11.2017 tarihi itibari ile aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.11.07.2019.16

KARAR:8

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 4.İş Mahkemesi’nin 27/06/2019 tarih ve 2018/410 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu,27 yıllık mesleki kıdemi bulunan ve Şoför olarak çalışan  bir kişinin fesih tarihi olan 08.02.2018 tarihi itibari ile aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.11.07.2019.16

KARAR:9

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 4.İş Mahkemesi’nin 24/06/2019 tarih ve 2019/34 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu,4 yıllık mesleki kıdemi bulunan ve Şoför olarak çalışan  bir kişinin fesih tarihi olan 30.10.2018 tarihi itibari ile aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.11.07.2019.16
Haber Tarihi : 23/7/2019
Paylaş