KARAR:1

Baldan Birlik Taşımacılık Nakliye Turizm Sosyal Hiz. Otomotiv Gıda Petrol Ürün.San.Tic. Ltd. Şti’nin yolcu taşıma faaliyetlerinde son dönemlerde Akaryakıt ve Bakım Onarım maliyetlerinde artış olup yeni fiyat listesinin görüşülmesi.

Söz konusu yazıya istinaden yapılan araştırma ve değerlendirmelerde, motorine gelen zamlar göz önünde bulundurularak 2019 Yılı Ekim ayı itibariyle aşağıda belirtilen güzergâhlarda uygulanacak fiyat hadleri hakkında,

Adapazarı - Çınarlık   : 4.50TL          Adapazarı - Örentepe             : 5,00TL

Adapazarı - Salmanlı: 5,00TL            Adapazarı - Işıklar                 : 5,50TL

Adapazarı - Araman   : 5.50TL          Adapazarı - Çaprazlar                        : 6,00TL

Adapazarı - Sarıgazi   : 6.50TL          Adapazarı - Çekşek - Işıklar  : 6,50TL

Adapazarı - İncecik    : 7.50TL          Adapazarı - Yeniköy              : 8,00TL

Adapazarı - Kandıra   : 11,00TL        Adapazarı - Kefken - Cebeci : 12,00TL

Adapazarı - Kerpe      : 12,00TL        Adapazarı-İndi – Bindi          : 3,00TL

şeklindeki kararımızın Yönetim Kurulumuza arzına, konu hakkında Odamız üyesine yazılı bilgi verilmesine.10.10.2019.20

KARAR:2

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 24/09/2019 tarih ve 2019/411 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu,işyerinde 15/09/1993-01/04/2019 tarihleri arasında şoför olarak çalışan 26 yıllık tecrübe bulunan bir işçinin Nisan 2019 tarihi itibari ile sendikalı olarak günlük brüt ücretinin 130.00TL (yüzotuztürklirası) olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.10.10.2019.20

KARAR:3

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 4.İş Mahkemesi’nin 19/07/2019 tarih ve 2018/29 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu,6 yıllık mesleki kıdemi bulunan şoförü olarak çalışan bir kişinin  07/02/2012 tarihi itibari ile aralarında özel bir sözleşme yok ise, çalıştığı gün sayısının genelden düşerek hesabının o şekilde yapılması gerektiğini,  belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.10.10.2019.20

KARAR:4

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.10.10.2019.20

KARAR:5

Dilek ve temenniler dinlendi.10.10.2019.20


Haber Tarihi : 25/10/2019
Paylaş