KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1.İş Mahkemesi’nin 10/12/2019 tarih ve 2017/891 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu,15 yıllık deneyime sahip ortaokul mezunu bir şoförün (son 5 yılı ağır vasıta) 07/06/2017 tarihi itibari ile alabileceği ücretin aralarında özel bir antlaşma yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.12.12.2019.22

KARAR:2

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 21/11/2019 tarih ve 2019/500 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, işyerinde hızlı tren inşaatı şantiyesinde 11/12/2014-16/11/2018 tarihleri arasında çalışan servis şoförünün fesih tarihi olan 16/11/2018 tarihi  itibari ile alabileceği ücretin aralarında özel bir antlaşma yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.12.12.2019.22

KARAR:3

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 4.İş Mahkemesi’nin 13/11/2019 tarih ve 2019/142 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 17 yıllık mesleki kıdemi bulunan ve banko sorumlusu, bilet satış elemanı olarak çalışan bir kişinin fesih tarihi olan 17.12.2018   itibari ile alabileceği ücretin aralarında özel bir antlaşma yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.12.12.2019.22


Haber Tarihi : 24/1/2020
Paylaş