KARAR:1

Aybara Taşımacılık Firması yetkilisi Cahit MAYAKAN’ın  S Plakalı araçlar hakkındaki yazısı görüşüldü.

Söz konusu yazıda bahsi geçen suallerin UKOME’den sorulmasına ve gelecek olan cevaplar sonucunda Meslek grubu üyemize gerekli bilgilendirmelerin yapılmasına.09.01.2020.23

KARAR:2

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1.İş Mahkemesi’nin 06/01/2020 tarih ve 2017/1165 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 3 yıllık deneyime sahip nakliyat şoförünün 07/06/2015  tarihi itibari ile alabileceği ücretin aralarında özel bir antlaşma yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.09.01.2020.23

KARAR:3

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.09.01.2020.23

KARAR:4

Dilek ve temenniler dinlendi.09.01.2020.23


Haber Tarihi : 24/1/2020
Paylaş