KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1.İş Mahkemesi’nin 24.02.2020 tarih ve 2018/327 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 13 yıl ticari minibüs kullanan şoförün (şoförlüğe ilaveten6-4 yıl jeneratör ve süt sağma makineleri tamiri yapan) bir işçinin 2019 yılı Mart ayı itibari ile alabileceği ücretin aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.12.03.2020.25

KARAR:2

Uluslararası nakliyeciler derneğinin 21.02.2020 tarihli Analog Takograftan Digitele Geçiş Süreci hakkında yazısının görüşüldü.

Konu hakkında Meslek Komitemiz tarafından üyelerimiz ile istişare yapılmasın söz konusu istişarelerden sonra İlgili kuruma gerekli cevabi yazının yazılmasına.12.03.2020.25

KARAR:3

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.12.03.2020.25

KARAR:4

Dilek ve temenniler dinlendi.12.03.2020.25


Haber Tarihi : 14/5/2020
Paylaş