KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 4.İş Mahkemesi’nin 15/05/2020 tarih ve 2019/347 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 9 yıllık mesleki kıdemi bulunan ve şoför olarak çalışan bir kişinin fesih tarihi olan 30.04.2019 tarihi itibariyle alabileceği ücretin aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.11.06.2020/28

KARAR:2

Yönetim Kurulumuz tarafından Komitemize havale edilen S Plaka Muhammen Bedel Tespit Toplantısının firmaların kendi aracıyla kendi personelini taşımasına izin verilmesi hakkındaki 2 nolu kararı görüşüldü.

İlgili kararda belirtilen kendi aracıyla personelini taşımak isteyen Odamız üyelerinin mağdur olduğu ve sürekli cezalara maruz kalmaları sebebiyle, söz konusu mağduriyetten dolayı Odamız üyesi firmaların çalışanlarını taşıyabilmesi için;

-          En fazla 14+1 kapasiteli 1 (bir) araç olması,

-          Aracın firmanın kendi öz malı olması,

-          Aracın plakasının ticari değeri olmaması,

-          Şoförü ve araçtaki tüm personelin firmanın kendi sigortalı personeli olması

şartlarıyla firmaların kendi aracıyla kendi personelini taşımasına izin verilmesi hususunda Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne yazı yazılarak Yönetim Kurulu tarafından gerekli girişimlerde bulunulmasına.11.06.2020/28

KARAR:3

Meslek Komitemizin aylık olağan toplantılarının, her ayın 2’inci Pazartesi günü saat 10:00’da yapılmasına, toplantılarla ilgili davetlerin komite üyelerinin e-posta adreslerine e-posta gönderilerek ve cep telefon numaralarına sms gönderilerek yapılmasına.11.06.2020/28

KARAR:4

Dijital takograf uygulaması kapsamında yük taşıma kooperatiflerinin ve bu sektörde faaliyet gösteren firmaların U-ETDS sistemine uyum sağlamak ve faaliyette bulundukları taşıtlara ilişkin sayısal takograf ünitelerindeki verilerin gönderilmesi için altyapının hazır olmamasından dolayı dijital takograf uygulamasının 30 Haziran 2020 tarihinde yürürlüğe girmesi durumunda sektörün çok olumsuz etkileneceği ve üyelerimizin mağdur olacağı sebebiyle gerekli altyapının tamamlandıktan sonra dijital takograf uygulamasının yürürlüğe girmesi hususunda ilgili Bakanlıklar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne yazı yazılmasına ve Yönetim Kurulumuz tarafından gerekli girişimlerde bulunulmasına.11.06.2020/28

KARAR:5

Covid-19 salgını nedeniyle meslek grubu üyelerimizin işlerini yapamaması ve mağdur olması sebebiyle meslek grubu üyelerimizden Odamız yıllık aidatlarının 1. taksitinin alınmaması talebimizin Yönetim Kurulumuza arzına.11.06.2020/28

KARAR:6

Odamıza borcu olan üyelere Oda Sicil Müdürlüğü tarafından ve internet (TOBBNET) üzerinden belge verilmemesi konusunda Yönetim Kurulumuz tarafından gerekli çalışmaların yapılmasına.11.06.2020/28

KARAR:7

S Plakası olan meslek grubu üyelerimizden Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan S Plaka harçlarının 2020 yılı için yarıya düşürülmesi hususunda Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne yazı yazılmasına.11.06.2020/28

KARAR:8

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.11.06.2020/28

KARAR:9

Dilek ve temenniler dinlendi. 11.06.2020/28Haber Tarihi : 2/7/2020
Paylaş