KARAR:1
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 05/08/2020 tarihli Muhammen Bedel hakkındaki yazısı görüşüldü.
İlgi yazıda bahsi geçen;
15 kişi kapasiteli 14 metre uzunluğunda ve 2.5 metre genişliğinde çalışma periyodu Mayıs ve Ekim aylarında olacak şekilde 1 kaptan, 1 karşılama görevlisi, 1 personel olmak üzere 3 yıl süre ile kiralama bedelinin aylık 25.000TL(yirmibeşbintürklirası) olabileceği kanaatimizin adı geçen kuruma bildirilmesine.13.08.2020.30


KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.13.08.2020.30


KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.13.08.2020.30
 

Haber Tarihi : 2/10/2020
Paylaş