KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 29/09/2020 tarih ve 2020/311 Esas sayılı yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 2017 model, Ford marka, ticari adı Cargo, niteliği ticari olan kamyon cinsinden bir ticari aracın taşımacılık, nakliye ve hafriyat işi nedeniyle günlük kazancının, çalışma şekline göre değişeceği, her gün çalışıp çalışmadığı, günde kaç saat çalıştığı hususlarında detaylı bilgiler olmadığından belirlenemediğinin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.12.10.2020/32

KARAR:2
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 5. İş Mahkemesi’nin 21/09/2020 ile 09/10/2020 tarih ve 2020/334 Esas sayılı yazıları görüşüldü.
Dava konusu, 07/11/2013-18/07/2016 tarihleri arasında yaklaşık 3 yıl kadar tır şoförü olarak görev yapan bir kişinin, 2016 Temmuz ve 2019 Ağustos aylarında alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihlerde yürürlükteki asgari ücret miktarları olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.12.10.2020/32

KARAR:3
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 5. İş Mahkemesi’nin 21/09/2020 ile 09/10/2020 tarih ve 2020/335 Esas sayılı yazıları görüşüldü.
Dava konusu, 25/10/2013-18/07/2016 tarihleri arasında yaklaşık 3 yıl kadar tır şoförü olarak görev yapan bir kişinin, 2016 Temmuz ve 2019 Mayıs aylarında alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihlerde yürürlükteki asgari ücret miktarları olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine. 12.10.2020/32

KARAR:4
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 5. İş Mahkemesi’nin 09/10/2020 tarih ve 2020/340Esas sayılı yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 26/06/2013-06/06/2016 tarihleri arasında, yaklaşık 3 yıl kadar tır şoförü olarak görev yapan bir kişinin 2016 Haziran ve 2019 Nisan aylarında alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihlerde yürürlükteki asgari ücret miktarları olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.12.10.2020/32

KARAR:5
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Okul Servis Araçları Yönetmelik Değişikliği hakkındaki 17.09.2020 tarih 34221550-045.99-7950 sayılı yazısı görüşüldü.
İlgili yazı hakkında malumat hâsıl olduğuna.12.10.2020/32

KARAR:6
T.C. Sakarya Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ nün Ulaştırma ve Servis İşleri hakkındaki 48599790-802-E.987288 sayı ve 02.10.2020 tarihli yazısı görüşüldü. 
İlgi yazı hususunda Oda tarafında gerekli araştırmalar yapılarak adı geçen Kuruma bildirilmesine.12.10.2020/32

KARAR:7
Sakarya Büyükşehir Belediyesi UKOME Genel Kurulu’nda alınan karar gereği; 30 koltuktan fazla kişi sayısına sahip araçların Adapazarı, Serdivan ve Erenler ilçe merkezine giremeyeceği, yeni yerleşim yerlerine ve ilçelere gidecek araçların çevre yolunu kullanmaları gerektiği, İhsaniye Cami ve Yeni Cami arasındaki güzergâhı hiçbir servis aracının kullanamayacağı ve gezi otobüslerinin yeni stadyumun önünden kalkacağı hususunda duyuru amacıyla yerel basında haber yapılmasına, konunun Odamız üyesi fabrikalara ve diğer üyelerimize toplu e-posta ile duyurulmasına.12.10.2020/32

KARAR:8
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.12.10.2020/32

KARAR:9
Dilek ve temenniler dinlendi.12.10.2020/32


Haber Tarihi : 15/10/2020
Paylaş