KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi’nin 28/12/2020 ve 2020/8 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, yaklaşık 5 yıl kadar otomobil elektrikçisi olarak çalışan bir işçinin 04/11/2019 itibari ile alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihlerde yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.11.01.2021/36

KARAR:2

T.C Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığının 24.12.2020 tarih 421424446-050.01.04-29636 sayılı UKOME kararları hakkındaki yazısı görüşüldü.

Malumatın hâsıl olduğuna.11.01.2021/36

KARAR:3

T.C Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığının 09.12.2020 tarih E59709072210.02.9928294 sayılı UKOME kararları 2020-188 hakkındaki yazısı görüşüldü.

Malumatın hâsıl olduğuna.11.01.2021/36

KARAR:4

Covid-19 salgını nedeniyle meslek grubu üyelerimizin işlerini yapamaması ve mağdur olması sebebiyle meslek grubu üyelerimizden Büyükşehir Belediyesi bünyesinde alınan aidatların yarısının alınmaması hususunda Yönetim Kurulumuz tarafından gerekli girişimlerde bulunulmasına.11.01.2021/36

KARAR:5

Covid-19 salgını nedeniyle meslek grubu üyelerimizin işlerini yapamaması ve mağdur olması sebebiyle meslek grubu üyelerimizden Odamız yıllık aidatlarının alınmaması için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması hususunun Yönetim Kuruluna arzına. 11.01.2021.36

KARAR:6

Genel Sekreterliğin Odamız 2021 Yılı İş Planı Eylemleri hakkındaki 04.01.2021 tarih ve 10294230/65 sayılı yazısı görüşüldü.

Malumat hasıl olduğuna.11.01.2021/36

KARAR:7

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.11.01.2021/36

KARAR:8

Dilek ve temenniler dinlendi.11.01.2021/36


Haber Tarihi : 18/2/2021
Paylaş