KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi’nin 12/02/2021 ve 2020/63 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, ortaöğretim mezunu 5 yıl ofis kargo yetkilisi olarak çalışan bir işçinin 22/12/2018  tarihi itibari ile alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihlerde yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.15.03.2021.39

KARAR:2

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 4. İş Mahkemesi’nin 10/03/2021 ve 2019/378 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 25 yıllık mesleki kıdemi bulunan ve Tır-Çekici Şoförü olarak çalışan bir kişinin 25/04/2019 tarihi itibari ile alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihlerde yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.15.03.2021.39

KARAR:3

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 08.03.2021 tarih 2313 sayılı Taşıma Maliyeti hakkındaki yazısı görüşüldü.

Meslek Komitemiz tarafından gerekli çalışmaların yapılmasına ve daha sonra konu hakkında tekrar görüş bildirilmesine.15.03.2021.39

KARAR:4

Covid-19’ dan etkilenen Odamız 05. Meslek Grubu üyelerine 2021 yılı Meslek Komitesi bütçemizin tamamı olan 7.500,00TL’ lik yardım yapılması hususunun Yönetim Kuruluna arzına. 15.03.2021.39

KARAR:5

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.15.03.2021.39

KARAR:6

Dilek ve temenniler dinlendi.15.03.2021.39


Haber Tarihi : 2/6/2021
Paylaş