Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, devlet ve kamuoyu nezdinde de her yıl artan etkinliği ve itibarıyla, 5174 Sayılı Kanun’da belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde başarı ile yerine getirmektedir.
Kamu, özel sektör, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve üyeleri arasındaki iş birliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlayarak yerel potansiyeli harekete geçirmek ve bölgesel gelişmeyi hızlandırmak temel görevlerimizdendir.
Odamız, bilgi teknolojilerini kullanarak, ar-ge ve yenilikçilik misyonu ile üyelerinin ve ilimizin bölgesel kalkınmada öncüsü olmaya, iletişimi sürekli kılarak üyeler basta olmak üzere kentin aidiyetini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütmektedir.
Görevlerinin, etkin, verimli ve süratli bir şekilde yerine getirmesinde; açık, katılımcı, kapsayıcı ve etkili bir şekilde yayılmasına rehber olarak hazırlanan “İletişim ve Haberleşme Strateji Kitapçığı”nın önemli bir katkı sağlayacağı inancındayız.