Personelin eğitimi ve başarı değerleme sisteminin kurulması ve uygulanması,

Üyelerin ihtiyaçlarına yönelik Üye Eğitimlerinin Planlanması, uygulanması ve Raporlanması,
Üye Anketleri yapılması ve Raporlanması,

Kalite Yönetim Sistemi ile TOBB Akreditasyon Sisteminin ve diğer yönetim sistemlerinin standartlara uygun olarak kurulması, uygulanması, denetimi  ve sürekli iyileştirilmesi ile işlemlerinin yürütülmesi,

Yıllık İş Planı gerçekleşme durumunu gösteren İş Planı Faaliyet Raporunu hazırlanması ve İş Planı’nın gerçekleşme durumunun takibi ve raporlanması.


Üst yönetim tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; gerekli tüm faaliyetlerinin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla personel işlemlerinin yapılması.


.

Ebru TOPALOĞLU
İnsan Kaynakları, Eğitim ve Kalite Müdürü
Dahili Tel : 3042 Direkt:0264.888.3042
Fahrettin SÜZER
Destek Personeli
Dahili Tel : 2222 Direkt:0264.888.3000
Ramazan KABA
Ulaşım Görevlisi
Dahili Tel : 2222 Direkt:0264.888.3000
Bahattin ARICI
Bilgi İşlem Memuru
Dahili Tel : 3041 Direkt:0264.888.3041
Nurper ERKOÇAK
Kalite Yönetimi ve Eğitim Memuru
Dahili Tel : 3039 Direkt:0264.888.3039
Semih ERSOY
İnsan Kaynakları Memuru
Dahili Tel : 3046 Direkt:0264.888.3046
Çağatay ÇATALBAŞ
İdari İşler Memuru
Dahili Tel : 3020 Direkt:0264.888.3020


İnsan Kaynakları ve Eğitim Servisi E-Posta Adresi: [email protected]