SATSO Akademi modülünün faaliyetlerini yürütmek.

Yönetimden, Üyelerden, Genel Sekreterden ve birimlerden gelen eğitim taleplerine göre Yıllık Üye Eğitim Planlarını hazırlamak, eğitim verilmesini sağlamak ve eğitim kayıtlarını tutmak. Eğitimler ardından etkililik değerlendirmesi yapmak sonrasında aksiyon planı hazırlayarak Genel Sekreter’e sunmak.