Kalite Yönetim Sistemi, TOBB Akreditasyon Sistemi ve EFQM Mükemmellik Modeli performansını ve iyileştirme ihtiyaçlarını belirleyip üst yönetime raporlamak.

Kurum içinde üye odaklılık bilincinin yaygınlaştırılmasını sağlamak için yapılan çalışmaların koordine edilmesini sağlamak.

Kuruluşun kalite hedeflerinin gerçekleşmesini takip etmek ve yıllık iş planı hazırlık çalışmalarını yapmak.

Stratejik Plan hazırlama çalışmalarını başlatmak, Stratejik Plan oluşturulmasına birim müdürleri ile koordinasyonu sağlamak.

Oda hizmetleri ile ilgili Üyelerden kendisine iletilen şikayetleri kayıt altına alıp Üye Temsilcisine iletmek.