SATSO personelinin özlük ve sosyal haklarının kurum prensip ve prosedürleri çerçevesinde ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini planlamak ve organize etmek.

İş ve süreç analizleri yaparak görev tanımları oluşturmak. Personel ihtiyaç planlaması yaparak norm kadro çalışmalarında bulunmak.

Yönetimden, Üyelerden, Genel Sekreterden ve birimlerden gelen eğitim taleplerine göre Yıllık Üye Eğitim Planlarını hazırlamak, eğitim verilmesini sağlamak ve eğitim kayıtlarını tutmak. Eğitimler ardından etkililik değerlendirmesi yapmak sonrasında aksiyon planı hazırlayarak Genel Sekreterliğe sunmak.