Tüm dünyada yaşanan gelişmelere ve uygulamalara paralel olarak ilimizde de sanayi üniversite işbirliğinin güçlendirilmesi, sanayide teknoloji ve Ar-Ge kültürünün yaygınlaştırılması ve sanayimizin uluslar arası pazarlarda rekabet edebilir bir seviyeye getirilmesi kamu üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi Odamızın öncelikleri arasındadır.

Bu kapsamda Sakarya Üniversitesi ile işbirliği yapılarak sanayi-üniversite-kamu işbirliği ile gerçekleştirilecek yeni teknolojilere dayalı ürün ve üretim yöntemlerine ilişkin çalışmaların, ihtiyaçların yapılması için tez hazırlanması, üniversitelerde yapılan akademik çalışmaların katma değer yaratacak ürün veya üretim yöntemi olarak sonuçlandırılması, akademik bilginin ticarileştirilmesi ve sanayicinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen konuların araştırılması amaçlanmaktadır.

Ekli dokumanda Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bölümü Öğretim Üyelerinin çalışma konuları ve örnek bitirme tasarım çalışma konuları yer almaktadır.

Örnek çalışma konularından işletmenizin ihtiyaçları doğrultusunda tez çalışması yapılmasını arzu eden üyelerimizin iletişim bilgilerini ve çalışma konusunu içeren taleplerini 16 Şubat 2022 Çarşamba gününe kadar [email protected] adresine göndermelerini rica ederiz.

Ek dökümana ulaşmak için tıklayınız.


Duyuru Tarihi : 14/2/2022
Paylaş