Eğitmen Özgeçmişi: Doç. Dr. Berna TARI KASNAKOĞLU

İçerik:
•Pazar(lama) araştırması sorusu ve dizaynı
•Pazar ve pazarlama araştırması farkı, doğru araştırma sorusu, soruya uygun araştırma dizaynı, uluslararası pazar araştırması
•Gözlem, odak grupları, mülakat
•Araştırmada nitel yöntemler, gözlem tekniği, odak grubu yönetimi, mülakatlar
•Anketler, deneyler
•Araştırmada nicel yöntemler, anket dizaynı, anketle veri toplama yöntemi, deneysel yöntemler
•Pazar araştırmasında kullanılan bazı kaynaklar
•Internet siteleri

Tarih: 22 Mart 2022 Salı
Toplantı Kimliği: 88367362404
Şifre: 127089
Kayıt Adresi: https://tobbetu-edu-tr.zoom.us/meeting/register/tZwuce6rqDkuGtAgr_SY-Y4X70Rba2VJGF1N

Duyuru Tarihi : 18/3/2022
Paylaş