Sayın Üyemiz,

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 84. Maddesi gereğince 3 Ekim 2022 pazartesi günü gerçekleştirilecek Odamız organ seçimlerinde oy kullanacak tüzel kişi temsilcilerinin Odamız Ticaret Sicili Müdürlüğünden Seçim Yetki Belgesi almak için dilekçe doldururken dikkat etmeleri gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.

(Gerçek kişilere ait ticari işletmelere yetki belgesi düzenlenmemektedir.)

- Dilekçede aşağıda yer alan bilgilerin EKSİKSİZ ve TAM OLARAK doldurulması gerekmektedir.

a) Tarih,
b) T.C. Kimlik No (Yetkili kılınan kişinin),
c) Yetkili kılınan kişinin adı soyadı,
d) Şirket veya kooperatifin Ticaret Sicil Numarası,
e) Şirket veya kooperatifin Unvanı,
f) Birden fazla yetkilisi olan şirket veya kooperatiflerin;
    - Müşterek yetkiye sahip temsilciler bulunması halinde hangi temsilci için yetki belgesi düzenleneceği dilekçede belirtilir ve müşterek yetkililerce imzalanır.
    - Münferit yetkiye sahip temsilcilerden biri tarafından da imzalanabilir. (Münferit yetkililerden ilk başvurana yetki belgesi verilir.)

- Şubeler İçin;
Şubeler için yapılacak Seçim Yetki Belgesi talep dilekçelerinde Şube Unvanı ile birlikte Ticaret Sicil Numarası mutlaka yer almalıdır.

ÖNEMLİ

-Tek yetkili münferit imzaya yetkili olan şirketler, Müdürlüğümüze gelmeden internet üzerinden MERSİS veya e-Devlet’tenSeçime Özgü e-Sicil Tasdiknamesi” alabileceklerdir.

*Dilekçedeki bilgilerin doğruluğu Odamız tarafından kontrol edildikten sonra işleme alınacaktır.


Yetki Belgesi Talep Dilekçesi örneğine ulaşmak için tıklayınız.Duyuru Tarihi : 23/8/2022
Paylaş