Sayın Üyemiz,

Sakarya Valiliği'nden Odamıza iletilen, T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün ilgi yazısı ile Bulgaristan Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği'nin 10.02.2023 tarih ve 35606541 sayılı notasında 02 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Ulusal Meclis seçimleri için ülkemizde sandık açılacağı bildirilerek gerekli önlemlerin alınmasının talep edildiği bildirilmektedir.

Öte yandan ilgili sivil toplum kuruluşları tarafından Türkiye’de ikamet etmekte olan Bulgaristan vatandaşları ile Bulgaristan ve Türk vatandaşlığına aynı anda sahip olması nedeniyle Bulgaristan seçimlerinde oy kullanma hakkı olan kişilerin önemli bir kısmının çalışma hayatının içerisinde olduğu, bunların bir kısmının kamu kurum ve kuruluşlarında, bazılarının ise başta organize sanayi bölgeleri olmak üzere özel sektörde görev aldıkları, çalışma günleri ve süreleri nedeniyle bu kişilerin bir kısmının seçme hakkını kullanmakta güçlüklerle karşılaştıkları belirtilmektedir.

Bu doğrultuda Bulgaristan seçimlerinde oy kullanma hakkı olan kişilerden ülkemizde;

1. Kamu görevlisi olarak görev alan  özellikle sağlık, güvenlik ile eğitim ve öğretim alanında çalışan personelin seçim günü seçme haklarını rahatlıkla kullanabilmeleri ve oy kullanmak üzere seçtikleri sandıklara ulaşımlarını teminen seçim öncesi ve sonrası için izin işlemlerinde gerekli kolaylığın sağlanması,

2. Özel sektörde çalışan kişilerin seçme haklarını rahatlıkla kullanabilmeleri ve oy kullanmak üzere seçtikleri sandıklara ulaşımlarını sağlamak üzere, organize sanayi bölge müdürlükleri ve meslek odalarınca gerekli yazışmaların yapılarak işverenlerince bu çalışanlar için gerekli izinlerin verilmesinin sağlanması,

3. Yukarıda belirtilen hususların oy verme hakkı bulunan kişilere de duyurulması amacıyla ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde hareket edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Duyuru Tarihi : 16/3/2023
Paylaş