YEŞİL MUTABAKAT NEDİR?
Avrupa Birliği’nin iklim eylem planı olarak harekete geçirdiği Yeşil Mutabakat, başlıca üretimde karbon salınımı kaynaklı çevre kirliliğinin en aza indirilmesine yönelik hedefler ortaya koymaktadır. Paris Anlaşması kapsamında, karbon azaltımı ve nötrlenmesi konusunda ülkelerin belirlenen hedeflere ulaşabilmesi adına Ulusal Katkı Beyanı  bildirilmiştir. Bu bildirim ülkemiz için 2030 yılına kadar  %41oranında azaltım, 2053 yılına kadar ise net sıfır emisyon hedefi olarak ortaya konmaktadır. Bu bağlamda, karbon emisyon azaltımına yönelik çalışmalar anlam kazanmaktadır. Yeşil Mutabakat kapsamında karbon yoğunluğu yüksek olan öncelikli beş sektör belirlenmiş olup, bu sektörler demir-çelik, çimento, alüminyum, gübre ve elektriktir. Karbon salınımını azaltma, enerji kaynaklı verimlilik çalışmaları, çevre dostu sistemlere ve inovatif sistemlere geçiş, kaynak kullanımını azaltma hususunda firmaların karşılaştığı emisyon ve kirlilikleri azaltımı çok değerli olmaktadır. Avrupa ile doğrudan/dolaylı ticareti bulunan firmaların, Yeşil Mutabakat sürecine hızlı uyum sağlaması önem teşkil etmektedir.

YEŞİL MUTABAKAT ELÇİLERİ STAJ PROGRAMI NEDİR?
Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat sürecinin, firmaların üretim ve ticari faaliyetlerinde büyük değişikliklere sebep olacağı kaçınılmaz bir gerçektir. Bu gerçeklik, firmaların sürece uyumunun hızlanmasını ve dolayısıyla Yeşil Mutabakat sürecini tüm yönleriyle kavramasını gerektirmektedir. Firmaların Yeşil Mutabakat Uyum Süreci’nde ihtiyaç duyacağı personel ihtiyacını sağlayarak süreci hızlandırmak, öğrencilerin de Yeşil Mutabakat konusunda aktif bir şekilde rol oynamalarını sağlamak amacıyla SATSO Yeşil Mutabakat Komisyonu tarafından Yeşil Mutabakat Elçileri Staj Programı oluşturulmuştur. Üyemiz olan firmaların, Yeşil Mutabakat özelinde stajyer talepleri doğrultusunda ilimizdeki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere zorunlu stajları kapsamında staj olanağı sağlanacaktır. Başvuruda bulunan firmaların sektörleri belirlendikten sonra, ilgili firmalara ilgili öğrencilerin ataması yapılacaktır. Staj dönemi Haziran Ağustos 2023 olup, son başvuru tarihi 21 Mayıs 2023’tür.

Firma Başvurusu Linki;
https://tr.surveymonkey.com/r/RFZVK68Duyuru Tarihi : 11/5/2023
Paylaş