Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza iletilen yazıda; Ticaret Bakanlığının, Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri çerçevesinde Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden yürütülen denetimler kapsamında, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 12 ve 13 üncü maddeleri, söz konusu mevzuata uyulmaması durumunda alınacak önlem ve uygulanacak müeyyideleri düzenlemekte olduğu belirtilmiştir.

Söz konusu önlem ve müeyyideler ile denetim kapsamında yapılan diğer bazı usulsüzlüklerle ilgili uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul ve esasların düzenlemesine yönelik olarak "Bazı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri Kapsamında Alınacak Önlemlere ve Uygulanacak Müeyyidelere Dair Tebliğ Taslağı" düzenlenmiştir.

Bu kapsamda bahse konu taslak hakkında görüş ve önerilerinizin, görüş bildirme formu vasıtasıyla 25 Mayıs 2023 tarihine kadar [email protected] adresine iletilmesinden memnuniyet duyulacaktır.

Taslağa ulaşmak için tıklayınız.

Duyuru Tarihi : 23/5/2023
Paylaş