Sayın Üyemiz,

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Odamıza iletilen yazıda; ulusal ve yerel ölçekte etkilenebilirlik ve risk analizlerine ilişkin çalışmalar yapılarak Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı hazırlandığı bildirilmektedir.

İklim değişikliğinin azaltılması çalışmaları aynı Bakanlık tarafından ayrıca yürütülmekle birlikte; sektörlerin iklim değişikliğinden nasıl etkilendiği ve risk kapsamı Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Söz konusu doküman ekte yer almakta olup, plana ilişkin görüş ve katkılarınızın yine ekte iletilen görüş formuna işlenerek, 25.05.2023 tarihi mesai saati sonuna kadar [email protected] adresine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planına ulaşmak için tıklayınız.
Görüş ve yorum formuna ulaşmak için tıklayınız.

Duyuru Tarihi : 25/5/2023
Paylaş