Sayın Üyemiz,

Avrupa Birliği Ufuk 2020 araştırma ve İnovasyon Programı tarafından desteklenen BRIDGE-BS Konsorsiyumu'ndan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne iletilen yazıda Karadeniz bölgesinde sürdürülebilir mavi ekonomi çözümlerini desteklemek, yine aynı bölgede sürdürülebilir ve döngüsel inovasyonu teşvik etmek amacıyla Karadeniz Hızlandırma Programı'nın hayata geçirildiği, bu kapsamda hızlandırma programına kabul edilmek üzere çağrıya çıkıldığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, programa Karadeniz bölgesindeki KOBİ'ler, Start-Up'lar ile bireysel başvuruların kabul edildiği, ilave olarak Karadeniz bölgesi dışından, program ile ilgili çözümlerini bölgeye ihraç eden işletmelerin de programa başvurabilecekleri bildirilmektedir. Program aşağıdaki tematik alanlar için geçerlidir. Konuya ilişkin detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

-Okyanus gözlem ve izleme
-Limanlar, Taşımacılık ve Lojistik
-Balıkçılık ve Su Ürünleri Uygulamaları
-Turizm ve rekreasyon faaliyetleri
-Mavi-biyoteknoloji ve ilgili ürünler
-Sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji
-Doğa temelli çözümler ve hizmetler (kıyı/deniz)


Duyuru Tarihi : 24/8/2023
Paylaş