Bilindiği üzere, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5.maddesi gereğince sanayi işletmeleri her yılsonundan itibaren 4 ay içerisinde bir önceki yıla ait işletme cetvelini on-line olarak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Süresi içerisinde yıllık işletme cetveli bildirimi yapmayanlar hakkında 5326 Sayılı Kabahatlar Kanununun 17.maddesinin 7.fıkrası ve 6948 Sayılı Kanunun 9.maddesi uyarınca cezai işlem uygulanmaktadır. Bu bağlamda, Üyelerinizden Sanayi Sicil Belgesi olan işletmelerin cezai yaptırımla karşılaşmamaları için, Nisan ayı sonuna kadar elektronik ortamda https://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden yada http://www.sanayi.gov.tr web sitesinin “E-Hizmetler Bölümü/Sanayi Sicil Bilgi Sistemi” adımından 2023 Yılına ait yıllık işletme cetvellerinin girişlerin sağlanması hususunda bilgilerinize sunarız.
Duyuru Tarihi : 16/4/2024
Paylaş