TOBB tarafından Odamıza iletilen yazıda Atık Çerçeve Direktifinin Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edildiği bildirilmektedir. Söz konusu taslak direktifte; 31 Aralık 2030'a kadar ulusal düzeyde karşılanacak olan atık azaltma hedeflerinde daha yüksek ve bağlayıcı hedefler önerilmektedir. Bu çerçevede, gıda işleme ve imalatta Komisyon tarafından önerilen %10 yerine en az %20 ve perakende, restoranlar, gıda hizmetleri ve hanelerde kişi başına önerilen %30 yerine %40 azaltım hedefi belirlenmektedir. Parlamentonun yazısı ekte yer almaktadır.

Ek dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.

Duyuru Tarihi : 16/4/2024
Paylaş