Gelir İdaresi Başkanlığının ilgi tarih ve ÖKC mecburiyeti bulunan mükelleflerin 557 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği kapsamında bilgilendirilmesi konulu yazısı ekte gönderilmiştir.

İlgi sayılı yazıya istinaden; 557 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında, ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunan mükelleflerin kullanmakta oldukları EN ÖKC'lerinin 1/7/2024 tarihine kadar YN ÖKC'ler ile değiştirilmesi ve YN ÖKC'lerde ise banka kartlarına ilişkin aktif bir ödeme uygulaması kullanılması zorunluluğunu bilgilerinize arz ederiz.


Resmi yazıya ulaşmak için tıklayınız
Duyuru Tarihi : 27/6/2024
Paylaş