Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’nca, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik konusunda açıklama yapıldı.

 SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğini kaydetti. Söz konusu yönetmelik değişikliği ile Karayolu Taşımacılığı alanında önemli bazı değişiklikler yapıldığını belirterek şu bilgilendirmeyi yaptı:

“Yapılan değişikliler kapsamında Odamızın belge düzenlemede yetkili olduğu K Türü yetki belgesi ile ilgili hükümlerinin ilgili üyelerimiz tarafından bilinmesi önem arz ediyor. Buna göre; Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine göre her yetki belgesi için belirtilmiş asgari kapasite şartları bulunuyor.

 5 yıllık faaliyet süreleri içerisinde firmaların asgari kapasite altında geçirdiği sürelerin toplamı mülga yönetmelik hükümlerine göre 540 günü aştığında yetki belgeleri iptal ediliyordu. Yeni yapılan değişiklik ile bu süreye 90 gün daha ilave edilerek 630 güne çıkartıldı. 

Ayrıca, verilen uyarmalar 90 gün içerisinde ödenmediği zaman kalıcı hale geliyor ve kalıcı hale gelen uyarmaların toplamı 50 olduğu zaman yetki belgeleri iptal ediliyordu. Yeni yapılan düzenleme ile uyarmaların kalıcı hale gelmesi kaldırılmış ve talep edildiği her zaman ödenmesi sağlandı. Bu değişiklik ile de uyarmalardan dolayı iptallerin önüne geçilmiş oldu.

Yetki belgesi yenileme, değişiklik ve birleşmelerinde de, işlem gerçekleştirilmeden önce yetki belgelerindeki tüm uyarmaların kaldırılması hükmü getirildi.

 30 günden fazla muayenesi olmayan taşıtlar ile Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen taşıt yaşını aşan taşıtların yetki belgesi eki taşıt belgelerinden re'sen düşüleceği hükmü de yer alıyor.

K2 yetki belgesi sahiplerine 43 maddesinin 22 fıkrasında belirtilen unvan, adres, vergi numarası, ortaklık, hisse devri, sermaye miktarı, yönetici, acentelik sözleşmeleri ile ilgili değişiklikleri ve düşülen taşıtların 60 gün içerisinde bildirilmesi zorunluluğu da değişiklik kapsamında kaldırıldı.

Nitelikleri haiz şoförleri çalıştırmayan yetki belgesi sahiplerine verilen 5 uyarma cezası kaldırılmıştır.

Ayrıca önceki süreçte, vergi mükellefiyet kaydını 90 gün boyunca kapatan K1, K3 ve Tüzel kişi K2 yetki belgeleri iptal ediliyordu. Yeni düzenleme ile aktif vergi mükellefiyeti şartı bulunan yetki belgeleri için vergi kaydının kapanması durumunda artık iptal işlemi yerine geçici durdurma işlemi tesis edilecek olup vergi mükellefiyeti açılınca faaliyete tekrar izin verilecek.

Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği 04/05/2016 tarihinden önce yetki belgesinde kalıcı hale gelmiş 50 uyarmadan, asgari kapasite şartından ve vergi mükellefiyet kaydını kapatmasından dolayı iptal edilen yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler için 01/08/2017 tarihine kadar müracaat etmeleri, Yönetmelikte belirtilen şartları sağlamaları halinde tam ücretin %15'ini ödemesi durumunda yetki belgesinin yeniden düzenlenmesi imkanı getirildi.

Bunun yanı sıra, 04/05/2016 tarihinden önce yetki belgesinde kalıcı hale gelmiş 50 uyarmadan, asgari kapasite şartından ve vergi mükellefiyet kaydını kapatmasından dolayı iptal edilen ve aynı türden yetki belgesi alan gerçek ve tüzel kişilere ilk yenileme işlemlerinin ücretsiz olarak yapılması hükmü de eklendi. Üyelerimize, K türü yetki belgesi sahiplerine ve ilgililere önemle duyurulur.”

Yönetmelikte yapılan diğer değişiklikler hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün www.kugm.gov.tr internet sitesinin ziyaret edilmesi gerekmektedir.

 

Haber Tarihi : 10/5/2016
HABER MEDYA
PAYLAŞ
Son Haberler ::