“18. Meslek Komitesi Mimarlık ve Mühendislik Çalıştayı”nda konuşan SATSO Başkanı Akgün Altuğ, “Biz, SATSO olarak bu şehrin derdiyle dertleniyor, çözümünü arıyoruz. Bir meslek kuruluşu olduğumuz kadar üyelerimizin kente yayılımı itibariyle de her konuda sorumluluk hisseden bir sivil toplum örgütüyüz.”

İLK KOMİTE ÇALIŞTAYI

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve mimarlık ve mühendislik hizmetleri ile iştigal eden üyelerin oluşturduğu 18. Meslek Komitesi-Mimarlık Mühendislik Faaliyetleri düzenlediği sektör çalıştayı ile bir ilke imza attı.

SATSO Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Komitesi düzenlediği “Mimarlık ve Mühendislik Çalıştayı” ile meslek grubu üyelerini bir araya getirdi.

18. Meslek Komitesi Mimarlık ve Mühendislik Çalıştayı, 18. Meslek Komitesi’nden Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Gün, Meclis Üyesi Burcu Başar Akgün, Komite Başkanı İlker Ergül, Komite üyeleri ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Hüsnü Gürpınar ve 100 kişinin üzerinde katılımcı iştirak etti.

LOKOMOTİF SEKTÖR

Mimarlık ve mühendislik sektörünün sorunları ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Üyesi Burcu Başar Akgün katılımcılara iştiraklerinden dolayı teşekkür ederek “Sakarya’nın önemli lokomotif sektörlerinden olan mimarlık, mühendislik ve inşaat sektörünün mevcut durumu ve sorunlarını görüşeceğimiz toplantımızdan sektörümüz adına olumlu sonuçlar çıkacağına inanıyoruz.

Bizler bir arada olduğumuz ve beraber çalıştığımız zaman her türlü sorunu çözebileceğimize inanıyorum. Önemli olan ortak noktada buluşup, ilgili çözümleri üretmek ve sektörümüzün daha iyi yerlere gelmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda bizlere destek veren SATSO Yönetim Kurulumuza teşekkür ederim.” dedi.

KOMİTELERİMİZ AKTİF OLMALI

Toplantıda konuşan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, komitelerin aktif çalışmalarının önemine dikkat çekerek komitelerin sektörlerinin sorunlarına yönelik çalışması çözümü anlamında önemli bir adımdır. Sektörünüzün sorunlarını ve çözümünü sizden daha iyi bilen olamaz. Bu anlamda bizim çözüm odaklı çalışmalarımızda komitelerimizin payı büyüktür. Sizden gelen sorunlar ve çözüm önerilerini ilgili mercilere iletip çözülmesi için gayret ediyoruz. Buradaki çalışma sonuçlarını da aynı şekilde çözümüne yönelik gayret edeceğiz. Böyle bir sektör toplantısı düzenleyen 18. Meslek Komitemizi tebrik ediyorum” dedi.

Altuğ konuşmasının devamında “SATSO olarak bir meslek örgütüyüz. Şehrimiz büyüdükçe üye sayımız da artıyor. 10 bin üzerinde üye sayısı şehre yayılışı ve sağladığı istihdam göz önüne alınırsa Sakarya’nın hemen hemen tamamına yayılıyoruz. Bu durum bize sivil toplum örgütü misyonu da ekliyor. Bu şehirle ilgili her konuyu görüşüp sorunlara çözüm arıyoruz. Meclisimizde bu konular görüşülüyor.” dedi.

Başkan Altuğ ayrıca, belediye başkan adaylarına yönelik de Sakarya Meslek Kuruluşları ile bir araya gelerek ‘Şehrin öncelikli sorunlarına yönelik tespitler ve çözüm önerileri raporu’ hazırladıklarının bilgisini vererek “Şehrin 5 yılı şekillenirken tüm meslek örgütlerinin görüşlerine yer vermek istedik.  Bu şehrin sorunları ile ilgili çözüm önerilerini de içeren bir rapor hazırladık ve başkan adayları ile paylaşacağız. Buradan çıkacak sorunlar bu rapora da eklenecektir.” dedi.  Raporun detayları hakkında bilgi verdi.

18. MESLEK KOMİTESİ’NİN ÇALIŞMALARI

Komite Başkanı İlker Ergül ise yaptığı konuşmada komitenin 10 aylık süreçte yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ergül konuşmasında, “Meslek Grubumuzun üyeleri, komitemizin karşısında sadece rakamla ifade edilen ( 18. meslek komitesi ) bir tanım ile anılmak yerine, grup üyelerinin faaliyetlerini ifade eden bir tanımla anılmasının gerekli olduğunu düşünerek, komitemizin adının “Mühendislik ve Mimarlık Komitesi” olarak  değiştirilmesine yönelik çalışmalarımız oldu.

Otopark Yönetmeliğinin” ileri bir tarihe ertelenmesi konusunda da girişimlerimiz oldu. Çünkü otopark yönetmeliğinin bazı maddelerinin uygulanabilirliği pratikte çok zor olacağından tekrardan düzenlenmesi gerekmekte idi. Aynı zamanda ülkemizde bulunan ekonomik sıkıntılardan dolayı inşaat sektörünün ivme kaybettiği bir döneme  denk gelmesi sektörde sıkıntı yaşatacağı kanaatindeydik. Konu ile ilgili düşüncelerimizi aktaran bir rapor, TOBB aracılığı ile Bakanlığa iletilmiştir.

Bunun dışında, yeni hazırlanan inşaat ruhsat formatlarında, mimar, mühendis ve şantiye şeflerinin ıslak imza attıkları bölümün kaldırılmasının bazı usulsüzlüklere neden olacağını ön görerek bu uygulamanın, sahtekarların önünü açacağı ve yakalanmasının da mümkün olmayacağı bir ortam oluşturmaması için çalışma yaptık. Konu hakkında Bakanlığa iletilmek, üzere yazı yazılarak imza kampanyası da başlatıldı.

Odamızda İmar Barışı Uygulamaları ile ilgili, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri ile üyeleri bilgilendirme toplantısı yapıldı.” diyerek komite faaliyetleri hakkında detaylı bilgi verdi.

Ergül ayrıca, sektörün sorunları çözüm önerileri ile ilgili masa çalışmalarının yapılacağı çalıştay hakkında da katılımcılara sunum yaptı.

5 GRUP ANA GRUPTA 15 MASA OLUŞTURULDU

Çalıştay’da Harita- Zemin Etüd Şehir Planlama Firmaları, Elektrik ve Makine Mühendisliği firmaları, Yapı Denetim Firmaları, Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği firmaları, Müteahhitlik firmalarından oluşan beş alanda, toplam on beş masadan oluşan çalışma grupları, sektörlerinin en önemli sorunlarından ilk beşini ve bu beş soruna ait çözüm önerileri belirlediler. Belirlenen sorun ve çözüm önerileri masa sözcüleri tarafından tüm katılımcılara kürsüden sunuldu.

Toplantıda masalarda genel olarak dile getirilen konular; müteahhitlik yasasının olmaması, mesleki anlamda uzmanlık ve yetkinliğin ön plana çıkarılması gerekliliği, Kentsel dönüşüm ve ilimizdeki yapı stoğunun depreme hazır hale getirilmesi,  Yapı denetiminin liyakatlı bir şekilde yapılması

Yoğun bir katılımla gerçekleşen toplantının sonuç raporu ilerleyen tarihlerde kamuoyu ile paylaşılarak çözümüne yönelik çalışmalar başlatılacak.

Haber Tarihi : 23/2/2019
HABER MEDYA
PAYLAŞ
Son Haberler ::